Duurzaam bosbeheer. "Plant mee aan het bos van morgen".

Gepubliceerd op dinsdag 25 oktober 2022 14.15 u.
Duurzaam bosbeheer is een manier om onze natuur te versterken en gezond te houden. Vaak zien we dat er wordt gekapt, uitgedund en geplant maar weten we wel waarom? Boswachter Jan Appermont van het Agentschap Natuur en Bos vertelt ons meer en nodigt ons uit om mee te planten aan het bos van morgen.

Hoe werkt het bosbeheer in genk? Verloopt dat volgens een bepaald plan?

Jan: “Inderdaad. Ik ben boswachter in Genk vanaf 2015 maar stad Genk heeft al sinds 2006 een bosbeheerplan opgesteld voor een periode van 20 jaar. Dit is nog steeds een goede leidraad voor alle fysieke ingrepen die moeten gebeuren in de Genkse bossen. De hoofdopdracht is om de bossen een handje te helpen zodat ze vlotter evolueren naar meer biodiverse ecosystemen.”

Hoe komen al die naaldbossen in Genk? We waren toch ooit een heide- en moerasgebied?

Jan: “Naaldbomen werden hier vanaf 1850 aangeplant. Gemeentebesturen werden toen aangemaand om de woeste heidegrond rendabeler te maken en dennenhout was zeer geschikt voor de industrie. Intussen zijn deze dennen op leeftijd en maken we de overgang van eentonige dennenbossen naar ‘echte bossen’. Dat zijn bossen met verschillende boom- en struiksoorten, dood hout, mossen, paddenstoelen, enzovoort. Ook heidegebied moeten we onder handen nemen zodat het niet ‘verbost’. Want heide is het leefgebied voor zeldzame dieren en insecten.”

Dat wil zeggen dat jullie bossen uitdunnen. Valt dat te rijmen met de ontwikkeling van een bos?

Jan: “Toch wel. Bosbeheer is een goede manier om het bos ecologisch bij te sturen. Hoe diverser het bos, hoe beter bestand tegen klimaatinvloeden zoals lange periodes van droogte en ook tegen ziektes. Gemengde bossen vormen een beter leefgebied voor ontelbaar meer soorten die elkaar in evenwicht houden. Door gerichte kappingen van exoten zorgen we voor
meer licht. Zo kunnen inlandse bomen doorgroeien naar de opperetage van het bos.”

“Gemengde bossen zijn klimaatbestendiger dan eentonige dennenbossen”

Jullie planten regelmatig nieuwe bomen aan? Welke bomen zijn dat?

Jan: “In gebieden zoals Kattevennen zijn we bezig met de aanplant van inlandse loofboomsoorten zoals zomereik, boskers, linde en haagbeuk. De ideale periode is het najaar zodat de bomen de hele winter kunnen wortel schieten. De bosbodem wordt daarbij best zo min mogelijk verstoord.”

Bosranden maken ook deel uit van jullie beheer. Maar hier zijn verschillende redenen voor, niet?

Jan: “Klopt. Ecologische bosranden zijn randen die voldoende dicht zijn zodat het bosklimaat constant blijft: koel in de zomer en warmer in de winter. Ook hier grijpen we soms in en maken we de randen golvend met inhammen voor dieren. Maar hete zomers zorgen ook voor afstervende bomen en wanneer die aan de rijweg staan, moeten ze gekapt. Veiligheid boven alles!”

Bewoners zijn soms geërgerd wanneer bomen gekapt worden. Begrijp je dat?

Jan: “Uiteraard, maar bosbeheer heeft een doel en dient om het bos gezond te houden. We doen het niet zomaar. Als je buitenkomt en je ziet ons werken, kan je ons ook gerust aanspreken. Ik raad iedereen aan om ook zelf bomen aan te planten, in je tuin of omgeving.┬áZo help je de natuur en het doet in ieder geval deugd buiten te zijn! Je kan ook komen helpen tijdens een aantal bosplantacties die die de stad komende weken organiseert. Er worden 3600 bomen geplant de komen weken!”

3600 nieuwe bomen voor Genk. Plant jij mee?

24 november 2022: Leerlingen uit het Genkse basisonderwijs steken de stad en het Agentschap Natuur en Bos een handje toe in Kattevennen. Ze planten 1500 nieuwe loofbomen! Betrokken scholen worden hiervoor uitgenodigd.

27 november 2022: Grote boomplant actie voor gezinnen die in 2021 een kindje kregen. 1700 stuks worden geplant en dat is een hele klus. Daarom mag iedereen meedoen en inschrijven voor deze boomplantactie.

Schrijf je hier in!

4 december 2022: Bewoners van de Nieuwe Kuilenweg gaan 350 inheemse boompjes aanplanten en leggen zo de eerste hand aan hun eigen buurtbos. Betrokken bewoners worden hiervoor uitgenodigd.