Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Op 1 januari 2016 traden de 17 nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD's of SDG's) van de Verenigde Naties in werking. Deze DOD's zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen en lopen tot 2030.

De klassieke Noord-Zuid-agenda is hierin uitgebreid naar elk land. Om ze in België haalbaar te maken mobiliseren lokale besturen zich om deze doelstellingen lokaal te verankeren en ze te gebruiken als inspiratiebron en zelfs referentiekader voor toekomstig lokaal stedelijk beleid.

Genk ondertekende samen met 43 andere Vlaamse steden en gemeenten de engagementsverklaring 'Global goals, local focus'. Bovendien nam stad Genk deel aan een piloottraject met VVSG over de lokale vertaling van de DOD's naar alle aspecten van gemeentelijk of lokaal beleid en de mogelijke integratie in de volgende meerjarenplanning.

Wenst u meer informatie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.