Economisch profiel van de stad Genk

Stad Genk is gekend om haar strategisch en innovatief economisch ontwikkelingsbeleid. Genk is een stad die haar economisch beleid in partnerschap met andere gespecialiseerde partijen wil ontwikkelen. Dit komt o.a. tot uiting in de samenwerking die de stad aangaat met LRM, met de Universitaire associaties KULeuven / UCLL en UHasselt / PXL en ook in diverse privaat-publieke partnerschappen voor de ontwikkeling van economische infrastructuur.

Industrie

Na de mijnnijverheid is stad Genk uitgegroeid tot de derde industriestad in Vlaanderen. Genk heeft op Vlaams niveau de taakstelling van economische en logistieke poort. Genk beschikt over een groot aantal bedrijventerreinen, de totale oppervlakte aan bedrijventerreinen van Genk bedraagt circa 1.450 ha. Stad Genk huisvest momenteel 3.800 actieve ondernemingen waarvan meer dan 450 industriële bedrijven op een bedrijventerrein.

Creatieve economie en kenniseconomie

Stad Genk zet sterk in op de doorgroei van een industriële maakeconomie naar een innovatieve maak- en kenniseconomie. Creatieve economie wordt ontwikkeld op C-mine, kenniseconomie op het Thor Park dat in volle ontwikkeling is als hoogwaardig bedrijvenpark met wetenschapspark. Op deze sites ontwikkelt de stad niet alleen infrastructuur maar wordt er ook werk gemaakt van de ontwikkeling van een gespecialiseerd ecosysteem dat ondernemerschap ondersteunt.

Zorgeconomie

De zorgeconomie is in Genk stevig uitgebouwd en is goed voor ruim 6.000 arbeidsplaatsen. Belangrijke spelers hierin zijn de welzijnscampus Portavida en het Ziekenhuis Oost-Limburg dat een brede waaier aan gespecialiseerde diensten uitbouwt. Vanaf 2014 combineert men dit met de aanwezigheid van een hogeschool- zorgdepartement campus LiZA van UCLL(linken naar website), waarbij skill-labs worden uitgebouwd als verbinding tussen onderwijs en praktijk.

Diensten

De diensteneconomie kwam in Genk later op gang. Gekoppeld aan de ontwikkeling van de bedrijvigheid, de gezondheidszorg en de groei van het handelsapparaat kent ook deze sector in Genk een sterk stijgende trend. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan kantoorlocaties ontwikkelt de stad aansluitend bij het stadscentrum de dienstenzone Xentro, een kwaliteitsvolle en goed bereikbare locatie waar in de toekomst nog diverse nieuwe kantoorprojecten kunnen ontwikkeld worden.

Handel en horeca

Genk beschikt over een uitgebreid handels- en horeca-apparaat met meer dan 440 winkels en 140 restaurants. Het grootste aanbod bevindt zich in het stadscentrum dat de laatste jaren via een pps-ontwikkeling op diverse locaties een sterke uitbreiding van het aanbod aan winkels en horecazaken kende. Door de vernieuwing van straten en pleinen en de bouw van ondergrondse parkings aan de rand van de koopzone kreeg het stadscentrum op gebied van sfeer en gezelligheid ook een stevige upgrade.

Naast het centrum zijn er nog de bovenlokale handelsstraten in de voormalige mijnomgevingen zoals de Vennestraat, de Stalenstraat en de Hoevenzavellaan. Na enige jaren van stilstand zitten deze straten dank zij een actief beleid van de stad terug in de lift. De ontwikkeling van C-mine en het Thor Park zijn aanjagers voor nieuw ondernemerschap in deze straten.

Genk beschikt over twee baanwinkellocaties, met name de Hasseltweg die eveneens volledig vernieuwd werd en Bosdel waar er momenteel werk wordt gemaakt van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan.

Toerisme

Genk beschikt over kwaliteitsvolle hotels in diverse prijscategorieën gaande van het designhotel Carbon of het golfhotel Stiemerheide tot sfeervolle B&B’s en een jeugdherberg. In totaal telt dit aanbod 533 kamers.

Het aanbod aan café’s en restaurants is uitgebreid in Genk. In Genk kan je dineren zowel in gastronomische restaurants maar ook in authentieke gezellige multiculturele volksrestaurants.

Het toeristisch aanbod van de stad werd de laatste jaren sterk uitgebreid met de ontwikkeling van Kattevennen tot toegangspoort Nationaal Park Hogen Kempen en C-mine, een site die met zijn monumentaal industrieel erfgoed en C-mine expeditie op zich al een bezoekje waard is. En uiteraard hebben we ook het Thor Park en Bokrijk.