Eigenaars beschermde erfgoedboom krijgen erkenning en ondersteuning van stad Genk

Gepubliceerd op woensdag 8 juni 2022 11.49 u.

Oude bomen staan niet alleen mooi in het landschap, ze zijn ook van onschatbare ecologische en historische waarde. Genk kent talrijke bomen met een respectabele leeftijd of een interessante geschiedenis. Al deze bomen kunnen vanaf juni rekenen op bijzondere bescherming van de stad.

In mensenjaren is zestig al heel wat, voor een boom is dat niks. “Een eik is met die leeftijd nog steeds een puber. Hij kan er 500 worden. Hem kappen omdat er op zijn zestigste een tak uitvalt, is eigenlijk niet te verantwoorden,” legt schepen Vandeurzen, verantwoordelijk voor Duurzaamheid en Ruimte, uit. “Het duurt langer dan een mensenleven om een boom met dezelfde waarde terug te laten groeien. Daarom dat we vanuit de stad deze bomen willen beschermen, en de eigenaars ondersteunen bij de verzorging.”

Topconditie

De Genkenaren die een erfgoedboom op hun grond hebben staan, ontvangen een uniek paspoort en naamplaatje voor de boom. “Om de gezondheid van het stukje levend erfgoed op peil te houden, kunnen ze ook een beroep doen op een professionele boomverzorger, aangesteld door de stad. Deze boomverzorger zorgt voor een gratis, vijfjaarlijkse veiligheidscontrole. Als uit deze controle blijkt dat een onderhoudssnoei nodig is wordt dit aansluitend uitgevoerd. Zo blijft de boom in optimale conditie en kan de boomeigenaar gerust zijn,” ligt schepen Vandeurzen het project verder toe.

Nog niet dik genoeg

Naast de erfgoedbomen is er nog een tweede categorie van bomen waarvoor eigenaars vanaf juni ondersteuning kunnen aanvragen. Het gaat om waardevolle bomen, die een goede kans maken om erfgoedbomen te worden, maar nu nog niet oud of dik genoeg zijn. Deze groep bomen is heel groot, daarom wordt de ondersteuning in eerste instantie beperkt tot bomen die dikker zijn dan 1,5 meter op 1 meter hoogte en die behoren tot de lijst waardevolle inheemse bomen (zie later).
De eigenaars van deze bomen krijgen een deel van de prijs van een VTA en/of onderhoudssnoei terug.


Ondersteuningsmaatregelen

De ondersteuningsmaatregelen zijn de volgende:

1 - Levend Erfgoed:

Bomen die voldoen aan één of meer van deze criteria:

  • 2,5 meter omtrek en 1 meter hoogte hebben;
  • Beeldbepalend zijn;
  • Cultuurhistorische waarde hebben.

Momenteel is er een lijst van zo’n driehonderd bomen, waarvan 142 in privétuinen.
Stad Genk ijvert ervoor om deze bomen te laten opnemen in de inventaris Levend Erfgoed.
Particuliere eigenaars van erfgoedbomen kunnen op de volgende ondersteuning rekenen van stad Genk:

  • Om de vijf jaar een VTA (visual tree assessment – boomonderzoek);
  • Om de tien jaar een onderhoudssnoei;
  • Een bomenpaspoort met de gegevens van de boom en het onderhoudsboekje van de VTA’s;
  • Een bomenplaatje met de naam van de boom en een QR-code die verwijst naar een webpagina met alle erfgoedbomen.

2 - Waardevolle bomen (potentiële erfgoedbomen)

Eigenaars van bomen die nog niet oud of dik genoeg zijn om op de erfgoedlijst te komen, worden aangemoedigd om hun boom goed te verzorgen.
Het gaat om waardevolle inheemse boomsoorten: haagbeuk, beuk, gewone es, hulst, wintereik, zomereik, winterlinde, zomerlinde, Hollandse linde, ruwe iep of gewone iep. De bomen moeten dikker zijn dan 1,5 meter op 1 meter hoogte.
Zij kunnen de volgende tegemoetkoming krijgen:

  • € 50 voor een VTA
  • € 250 voor een onderhoudssnoei.

De aanvraag moet bij het Heempark gebeuren en de terugbetaling gebeurt op vertoon van de factuur van een door de stad aangestelde aannemer.
In 2022 wordt de ondersteuning beperkt tot de eerste 58 aanvragers.