Elektronische vreemdelingenkaart

Maak je afspraak online als je reeds in het bezit bent van een verblijfsvergunning.
Kom je voor het eerst naar België, neem dan telefonisch contact met ons: 089 65 36 00

 ---------

Als niet-Belg kan je, mits je hier wettelijk verblijft, een elektronische vreemdelingenkaart (eVK) aanvragen. Dit doe je door je persoonlijk aan te melden: enerzijds voor de identiteitscontrole, anderzijds omdat je als aanvrager het basisdocument zelf moet ondertekenen.

Voor wie?

Er bestaan 9 verschillende modellen van vreemdelingenkaarten afhankelijk van je statuut. Elk ervan is gekenmerkt door een letter: kaarten A, B, C, D, E, E+, F, F+ en H.

Alle elektronische vreemdelingenkaarten hebben in principe een geldigheidsduur van 5 jaar, met uitzondering van de A-kaart, die een beperkte duur heeft.

Deze A-kaart wordt afgeleverd aan o.a. studenten, personen in het kader van een gezinshereniging art. 10. Dit is conform de instructies van de Federale Dienst Vreemdelingenzaken.

Ook de B, C, D, E, F of H kaarten kunnen nochtans in uitzonderlijke gevallen een andere geldigheidsduur dan 5 jaar hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de kaart wordt afgeleverd aan Zwitserse onderdanen of hun familieleden of wanneer er sprake is van de vervanging door een duplikaat-kaart (bijvoorbeeld na verlies of diefstal). In dit laatste geval vermeldt de vreemdelingenkaart de bijzondere opmerking "Duplikaat".

Procedure

Bij de aanvraag gebeurt digitaal waarbij je pasfoto en handtekening wordt in gescand. Je moet je dus persoonlijk aanbieden.
De uiteindelijke aflevering van de eVK gebeurt 2 à 3 weken na de aanvraag.

 • Voor de kaarten voor niet-EU'ers (A, B, C, D en H-kaart) worden extra biometrische gegevens verzameld bij de aanvraag, meer bepaald worden, naast de gedigitaliseerde pasfoto en de gedigitaliseerde handtekening, ook de vingerafdrukken op een chip in de eVK opgeslagen.
 • Bij het afhalen van de aangevraagde eVK worden opnieuw de vingerafdrukken gecontroleerd met deze op de eVK, alvorens de kaart kan overhandigd worden.
 • Er zijn ook twee dringende procedures, waarbij de eVK de dag nadien, dan wel twee dagen na de aanvraag wordt geleverd.
  De aanvraag moet dan wel vóór 14u gebeuren, om de respectievelijke levertermijnen te garanderen, anders verschuift dit een dag. Voor deze procedures moet je extra betalen.
 • Als houder van een verblijfsvergunning met een principiële geldigheidsduur van 5 jaar, word je vóór het einde van de geldigheidsduur van de vreemdelingenkaart schriftelijk uitgenodigd om deze tijdig te vervangen. Het stadsbestuur draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid indien je je, ongeacht het ontvangen van die brief, zelf niet tijdig aanmeldt voor de aanvraag van een nieuwe kaart.

Bedrag

Gewone procedure: € 22,00
Dringende procedure: € 105,00

Wat meebrengen

Bij je aanvraag moet je volgende documenten voorleggen

 • een bewijs van je identiteit (nationaal identiteitsbewijs);
 • een recente en gelijkende pasfoto (biometrie: neutraal vooraanzicht (niet lachen, geen tanden zichtbaar) geen reflectie van brilglazen, ogen vrij, geen attributen of haren in het gezicht);
 • twee recente en gelijkende pasfoto's als de vorige kaart al vervallen is en gedurende de wachttijd een tijdelijk document wordt afgeleverd.

Bij het afhalen van de eVK

 • de omslag met de pin- en pukcode die je thuis ontving;
 • het tijdelijk document dat werd afgeleverd bij aanvraag of melding verlies/diefstal.

Meer info

Maak tijdig een afspraak via de website of telefonisch!