Euthanasie - afleggen van een verklaring

Als je wenst dat je leven wordt beëindigd als je in een onomkeerbare coma terecht zou komen, kan je die wens laten registreren in het bevolkingsregister.

Wil je deze vorm van euthanasieverklaring laten registreren, dan moet je je hiervoor aanmelden bij het stadsbestuur. Daar zal men dit op beveiligde wijze invoeren in de databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Kan je niet zelf komen, dan kan je een formulier invullen en dit door iemand laten binnenbrengen. Het is dan wel noodzakelijk dat je het document zelf invult en ondertekent. Ook de getuigen en de eventuele vertrouwenspersoon moeten het document mee ondertekenen.

Deze databank met geregistreerde euthanasieverklaringen is alleen toegankelijk voor de betrokken arts op het ogenblik dat het raadplegen ervan nodig zou zijn. De privacy van deze gegevens wordt dan ook optimaal beschermd.

De registratie blijft 5 jaar geldig, daarna moet je de verklaring herbevestigen, zoniet wordt ze uit het register geschrapt. In dat geval kan er later wel een nieuwe registratie gebeuren.

Opgelet!

Alle andere vormen van euthanasie moet je bespreken met je huisarts of behandelende geneesheer. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een wilsverklaring in verband met het stopzetten van een behandeling of therapie, of dat je niet gereanimeerd wil worden of kunstmatig beademd enz. Dit zijn vormen van een negatieve wilsverklaring, gebaseerd op je rechten als patiënt.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Voor de registratie moet je volgende documenten meebrengen:

  • je identiteitsbewijs;
  • het ingevulde document "wilsverklaring tot euthanasie".

Indien de verklaarder zelf niet kan komen:

  • zijn of haar identiteitsbewijs;
  • het door de verklaarder eigenhandig geschreven document.

Meer info

De registratie zelf gebeurt bij de Afdeling Burgerzaken. Het in te vullen formulier kan je downloaden.