Exploitatievergunning horeca - eventueel met bingo

Als je als toekomstig exploitant een nieuwe horecazaak wil openen of een bestaande wil overnemen, moet je vooraf een exploitatie- of uitbatingsvergunning aanvragen

Tegelijkertijd kan je het advies aanvragen ten behoeve van Kansspelinrichtingen Klasse III voor het plaatsen van maximum twee kansspelen van het type Bingo of One-ball.

Procedure

Na afloop van een administratief onderzoek én keuringen ter plaatse, zal er al dan niet een exploitatievergunning worden afgeleverd.

Bedrag

gratis

Regelgeving

Je vindt het volledige horecareglement onderaan deze pagina.

Wat meebrengen

Nodige documenten (eventueel in te scannen en toe te voegen of na te sturen):

  • een kopie van je identiteitskaart;
  • een kopie van het uittreksel Kruispuntbank voor Ondernemingen;
  • een kopie van de statuten zoals gepubliceerd in Belgisch Staatsblad (indien van toepassing);
  • een kopie van de huurovereenkomst (indien van toepassing);
  • een moraliteitsattest niet ouder dan 3 maanden (indien van toepassing en niet gedomicilieerd in Genk);
  • een verzekerinsgsattest Objectieve Aansprakelijkhied (indien van toepassing);
  • een keuringsattesten blusmiddelen, gas- en elektrische installaties (indien van toepassing).