Expo Housing Apart Together

Gepubliceerd op dinsdag 8 oktober 2019 15.33 u.

Binnen het huidige maatschappelijk discours over duurzaam ruimtegebruik en woongedrag is het meer dan zinvol om op zoek te gaan naar nieuwe woonvormen. 

Als alternatief voor de klassieke vrijstaande woningen, halfopen bebouwing en appartementen toont Architectuurwijzer in deze expo de meerwaarde van collectief wonen en hoe bewoners dat ervaren. De expo vormt het resultaat van twee jaar werking rond collectief bouwen en wonen.

Historisch gezien kent Vlaanderen weinig grote voorbeelden qua collectief wonen. Sinds WO II is vooral aangestuurd op een sterke traditie van individueel en vraaggestuurd bouwen in linten en verkavelingen. Vandaag probeert het Vlaams ruimtelijk beleid deze trend te keren, en aan te zetten tot kernversterking en dichter wonen. Deze beleidskeuze heeft geleid tot een sterke groei van appartementsgebouwen, waarvan de woonkwaliteit vaak onder druk staat van het budget en de commerciële voorkeur van de ontwikkelaar.

In deze tentoonstelling wil Architectuurwijzer tonen dat collectiviteit een belangrijke troef kan zijn in de woonprojecten met hogere dichtheid. Een collectieve tuin, dakterras, BBQ, gastenkamer, ... kunnen een meerwaarde vormen voor de bewoners. Om deze nieuwe woonvormen tastbaar en begrijpbaar te maken, besteedt de tentoonstelling bijzondere aandacht aan het dagelijkse leven binnen deze projecten.

Praktische info

De tentoonstelling loopt tot zondag 5 januari 2020

Locatie: polyvalente zaal C-mine

De expo is alle dagen gratis toegankelijk van 10 tot 19 uur

- Groepsrondleidingen (max. 25 deelnemers) met gids op aanvraag via info@architectuurwijzer.be

- Individuele rondleidingen met gids op:

o zondag 17 november en zondag 8 december om 14 uur

o prijs: € 5 per persoon (max. 25 deelnemers) - verplichte reservatie via C-mine 089 65 44 90 – of online via c-minecultuurcentrum.be.

In samenwerking met Architectuurwijzer en Dienst Ruimte Stad Genk