Foto- en poëzieproject 2024

Voor het zeventiende jaar op rij doen de stad Genk en de Adviesraad 55+ op een leuke manier een beroep op de creativiteit van de medioren en senioren met een foto- en poëzieproject. Het project heeft dit jaar als thema ‘OUD maar niet OUT!’.

 

Wat verstaan we onder dit thema? Het thema mag breed geïnterpreteerd worden, maar gaat over positieve beeldvorming over ouderen. Het kan bijvoorbeeld gaan over iemand met een aantal jaren op de teller die zich dagelijks inzet als vrijwilliger of een sport beoefent die veel energie vraagt. Of over iemand die vrolijk mee danst en zingt met de kleinkinderen. Of iemand die zijn creativiteit tot uiting brengt zodat anderen ervan kunnen genieten. Laat je verbeelding werken!

Breng het thema in beeld door middel van foto’s of een gedicht. Je kan deelnemen met foto’s, met gedichten of met beide. Aan jou de keuze!

 

Richtlijnen foto’s Om deel te nemen aan het fotoproject is het essentieel dat de foto’s van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan een aantal voorschriften. Je kan alleen deelnemen met digitale foto’s met een zo groot mogelijk formaat en de hoogste resolutie (minstens 3 megapixels). Je mag enkel foto’s insturen, geen collages. Er mogen geen teksten, kaders, data of andere grafische elementen op de foto staan. De maker van de foto mag niet zelf op de foto staan. Je mag met maximaal 6 foto’s deelnemen. 

 

Richtlijnen poëzie Alleen originele en zelf geschreven Nederlandstalige gedichten komen in aanmerking. Het is niet noodzakelijk dat het gedicht rijmt. Je mag maximaal met 2 gedichten deelnemen.

 

Tentoonstelling Van alle deelnemers wordt minstens 1 foto en/of 1 gedicht geselecteerd en vergroot, indien aan alle voorwaarden is voldaan. De geselecteerde foto’s en gedichten worden getoond op de stedelijke website, in de Horizon en tijdens een tentoonstelling in het stadhuis tijdens de maand oktober. Alle deelnemers ontvangen een leuke beloning en krijgen achteraf hun vergrote foto/gedicht.

 

Schrijf je in Geïnteresseerde medioren en senioren kunnen hun foto’s en/of gedichten vóór 7 juni 2024 sturen naar seniorenfoto@genk.be of op een stick binnenbrengen bij de Dienst Sociaal Welzijn of de dienstencentra.

Meer info: Dienst Sociaal Welzijn – sociaal.welzijn@genk.be - 089 65 43 72