Foto- en poëzieproject medioren en senioren: Zomerkriebels

Ben jij een begenadigd fotograaf of dichter? En wil je de zomer in Genk met een foto of gedicht in beeld brengen? Neem dan deel aan het foto- en poëzieproject ‘Zomerkriebels’ met een of meer foto's en/of gedichten.

Richtlijnen voor de foto's

Deelnemende foto’s moeten van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de volgende voorwaarden:

- je kan alleen deelnemen met digitale foto’s.

- je foto’s zijn een JPEG-bestand met een zo groot mogelijk formaat en de hoogste resolutie (minstens 3 megapixels).

- je mag enkel foto’s insturen, geen collages.

- er mogen geen teksten, kaders, data of andere grafische elementen op de foto staan.

- er moet minstens één medior of senior op de foto staan.

- de maker van de foto mag niet zelf op de foto staan.

- je mag met maximum zes foto’s deelnemen. Om kwaliteitsverlies te beperken, raden wij aan de foto’s afzonderlijk door te sturen.

 

Richtlijnen voor de poëzie

Deelnemende gedichten:

- moeten zélf geschreven zijn, in het Nederlands.

- mogen maximum 100 woorden bevatten.

- hoeven niet te rijmen. Limericks mag je niet insturen.

Je kan met maximum twee gedichten deelnemen.

 

Tentoonstelling

Van alle deelnemers wordt minstens één foto en/of gedicht geselecteerd en vergroot. De geselecteerde foto's en gedichten worden getoond op www.genk.be, in de Horizon en tijdens de tentoonstelling in het stadhuis in oktober. Als deelnemer ontvang je een leuke beloning en de uitvergrote versie van je foto en/of gedicht.

 

Doe mee

Stuur je foto's en/of gedichten vóór 1 juli naar seniorenfoto@genk.be of breng ze binnen op een stick bij de Dienst Sociaal Welzijn of de dienstencentra.