Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsdocument dat een visie formuleert en het kader bepaalt voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de volledige stad. Het structuurplan geeft een globale visie over hoe we in Genk met de kostbare ruimte moeten omspringen.