Gemeenteraadsverkiezingen: stemrecht voor niet-Belgen

Gepubliceerd op woensdag 20 juni 2018 12.07 u.
Ook niet-Belgen kunnen gaan stemmen op 14 oktober 2018. Dan kiezen we een nieuwe gemeenteraad.

Zondag 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Ook niet-Belgen mogen hun stem uitbrengen, als zij aan de voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

voor burgers van een EU-land

 • minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2018
 • ten laatste op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad Genk
 • je niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

voor burgers van buiten de EU

 • minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
 • ten laatste op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad Genk
 • 5 jaar ononderbroken in België je hoofdverblijf hebben (gedekt door een wettelijk verblijf)
 • bij het ondertekenen van de aanvraag, een verklaring afleggen dat je de bepalingen van de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zal naleven
 • je niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Wat doen als je wil gaan stemmen?

Schrijf je in, vóór 1 augustus 2018:

 • Vul het aanvraagformulier in en onderteken het.
 • Geef het af in het stadhuis, OF
 • Stuur het op naar Stad Genk - Dienst Verkiezingen - Stadsplein 1 - 3600 Genk.

Goed om weten! In België is er stemplicht. Als je je inschrijft, dan moet je ook gaan stemmen, tenzij je een geldige reden hebt om niet te gaan (zoals bijvoorbeeld ziekte, werk of een verblijf in het buitenland).

Meer info over de verkiezingen vind je op deze pagina.