Genk Beweegt

Medioren en senioren overtuigen van het belang om te bewegen en aan hun algemeen welzijn te schaven. Dat is het doel waarmee de werkgroep medioren, van onder de vleugels van de adviesraad 55+, het initiatief Genk Beweegt in juni te water laat. Aan de lancering ging heel wat planning vooraf. Het project loopt een vol jaar en eindigt veelzeggend met Genk Loopt 2022, het sportevenement bij uitstek van elk normaal jaar. De officiële start is voorzien op 9 juni.

 

Georges Janssen, voorzitter van de werkgroep medioren die achter het initiatief zit

Geboren in de schoot van de werkgroep medioren heeft het project Genk Beweegt al heel wat kilometers op de teller. ‘Een dik jaar zit er tussen de planning en de concrete uitvoering’, stelt de tevreden voorzitter Georges Janssen van de werkgroep, die zelf een onderdeel is van de adviesraad 55+. Wij peilden bij hem naar de rol van de werkgroep bij de totstandkoming van Genk Beweegt.

Vanuit welke overtuiging zetten jullie Genk Beweegt op?

Georges: Enkele jaren geleden legden we na een gezamenlijk brainstormmoment met de werkgroep de drie kernthema’s vast voor Genkse 55-plussers: een hoge zelfredzaamheid, een uitgebreid netwerk en een goede gezondheid met veel levensplezier. Op dat laatste vlak stelden we ons de vraag naar bestaande initiatieven en hoe we daar aanvullingen op konden doen. Onze conclusie luidde dat er meer aandacht moest komen voor beweging bij medioren en senioren. We spraken af te ijveren voor een platform om dat te realiseren.

Dat platform staat ondertussen op punt. Genk Beweegt nodigt een jaar lang medioren en senioren uit om te bewegen. Hoe tevreden zijn jullie daarmee?

Georges: Voor ons als werkgroep doet het bijzonder veel deugd te weten dat onze adviezen door de stad ter harte worden genomen. Na de officiële overhandiging van ons plan aan de burgemeester kreeg het vleugels en ontstond er een brede samenwerking tussen de werkgroep en de dienst Sociaal Welzijn, Sport, Preventie en Gezondheid en Logo Limburg. Dat de stad snel en efficiënt schakelde en zo veel actoren rond Genk Beweegt liet samenwerken onderstreept het belang dat ze eraan hecht.

Ondertussen staat de werkgroep dankzij verschillende initiatieven op de kaart. Wat zegt de realisatie van dit project over jullie impact?

Georges: Dankzij haar kwalitatieve ideeën heeft onze werkgroep het oor van het bestuur. Dat geeft ons veel vertrouwen. Genk Beweegt zet zelf ook hele groepen mensen in beweging om van dit project een succes te maken. Behalve actievere Genkenaren willen we minder actieve mensen motiveren om meer te gaan bewegen. Onze samenwerking met de raden van de dienstencentra is in dat verband een opsteker. Genk Beweegt is een project geworden voor mensen van 55 tot 90 jaar. Dat leverde soms een spreidstand op die niet altijd even gemakkelijk kon worden overbrugd. Hoe maak je een activiteit zowel aantrekkelijk voor mensen van 60 als 80 jaar? Dankzij een brede overlegronde en veel knowhow bij de verschillende leeftijdsgroepen hebben we een programma opgesteld dat iedereen kan boeien. En waar we fier op mogen zijn.