Genk en Hasselt steunen ondernemende kunstorganisaties

Gepubliceerd op woensdag 7 oktober 2020 9.24 u.
De twee Limburgse centrumsteden Hasselt en Genk slaan de handen in elkaar om samen een straf Limburgs kunstenbeleid uit te bouwen. Beide gemeenteraden hebben daarvoor een ondersteuningsreglement goedgekeurd.

Elke twee jaar een oproep

Een kunstorganisatie die twee jaar werking in één of beide steden kan aantonen, kan beroep doen op subsidies. De steden doen elke twee jaar een oproep en nodigen kunstorganisaties uit om een dossier in te dienen. Ingestuurde dossiers worden door een jury beoordeeld. Belangrijk daarbij is dat de organisatie én de steden elkaar vinden in gedeelde doelstellingen.

Deze doelstellingen zijn een vertaling van de uitdagingen waarmee beide steden af te rekenen hebben. En dus waaraan kunst een wezenlijke bijdrage kan leveren. Daarmee maken Genk en Hasselt meteen duidelijk dat kunst en cultuur sociaal-maatschappelijk een verschil kunnen maken.

Bovendien stemmen beide steden hun subsidies op elkaar af. Concreet willen Hasselt en Genk, via dit op elkaar afgestemd reglement, volgende doelstellingen bereiken:

  • de kunstpraktijk in Hasselt en Genk en bij uitbreiding in Limburg stimuleren, versterken en verbeteren;
  • het bovenlokale culturele veld versterken;
  • het ondersteuningsbeleid voor professionele en professionaliserende organisaties afstemmen;
  • een gecoördineerd beoordelingskader creëren, geldig voor de beide steden, en geldig voor de verschillende werkvormen (functies) en disciplines;
  • een complementair beleid met de Vlaamse overheid realiseren, waarbij culturele organisaties, aansluitend op hun werking in het kader van een Vlaamse erkenning, zich afstemmen op de lokale en regionale realiteit.

Aanvragers nemen daarnaast telkens minimum twee van onderstaande speerpunten op in hun project:

  • netwerk- en talentontwikkeling;
  • publieksparticipatie, met bijzondere aandacht voor mensen in kansarmoede;
  • gemeenschapsvorming en gebiedsgericht werken, de lokale gemeenschappen betrekken;
  • transversaliteit, innovatie, reflectie en debat;
  • bijdragen aan de uitstraling van de stad.

Vinger aan de pols

Via onderlinge afstemming en structureel overleg hopen beide steden “een vinger-aan-de-pols-kunsten-beleid” tot stand te brengen met aandacht voor nieuwe tendensen en flexibiliteit in het landschap. Bedoeling is om zo, aanvullend op het Vlaamse beleid, een wezenlijk verschil te maken voor een professionele, sterke en gediversifieerde sector in Limburg. In dit coronajaar kan dat meer dan ooit een sterk, hoopgevend en motiverend signaal zijn aan een sector die het in onze provincie al niet makkelijk had en nu ook nog corona voor de kiezen krijgt.


De eerste oproep is intussen een feit. Kunstorganisaties kunnen hun subsidieaanvraag digitaal indienen vóór 30 november.

genk.be/subsidiekunstorganisaties