Genk gaat voor een dynamische bibliotheek

Gepubliceerd op maandag 3 december 2018 11.43 u.
Het mooiste bibliotheekgebouw van Vlaanderen staat in Genk. Wie er de afgelopen 10 jaar binnenwandelde, steekt zijn of haar bewondering niet onder stoelen of banken. En dan hebben we het niet alleen over de architectuur want in de eerste plaats is de bib een belevings- en ontmoetingsplek.
LANDMARK MET INHOUD

De Bib, een landmark in het stadscentrum, vierde het afgelopen jaar haar tiende verjaardag met heel wat in het oog springende evenementen en activiteiten. Denk aan de indrukwekkende expo van Leo Timmers en de verjaardags-tentoonstelling voor auteur en illustrator Joke van Leeuwen.

GROTE ARTIESTEN

Grote artiesten als Hannelore Bedert en Liebrecht Vanbeckevoort kwamen het afgelopen jaar mee vieren. We kregen bezoek van Vliegende Tapijten en bevlogen dichters, en organiseerden een knallende tienerfuif. We trakteerden taart voor alle bezoekers, buren en medebewoners. En later deze maand sluiten we af met de ‘Allerwarmste Bib’. Toch zijn het niet alleen de blikvangers die onze bibliotheek maken tot wat ze is: een maatschappelijk relevante plek, aangepast aan een razendsnel veranderende samenleving.

 LANGE TAFEL

“We zijn na de opening in 2008 niet stil blijven staan”, weet bibliothecaris Geertje Descheemaeker. “Heel wat aanpassingen en uitbreidingen deden we voor het comfort van onze bezoekers. De krantenleestafel is een stuk langer geworden, om plaats te maken voor tablets, zodat je de krant ook digitaal kan lezen.

NIEUWE MUZIEKAFDELING

Een piano en een reuzenschaakbord kregen een vaste plek in het Atrium. De jeugdafdeling heeft op advies van het jongerenteam meer kleur gekregen en blijft zoeken naar nieuwe manieren om de allerkleinsten te prikkelen. De muziekafdeling zal begin volgend jaar in een volledig nieuw jasje worden gestoken. Ook daarvoor doen we een beroep op de mening van bezoekers, liefhebbers en experts. We staan dus niet stil.”

ZO BEGON HET

De openbare bibliotheek is in feite een vrij jonge instelling. Het was pas in 1921 dat bibliotheken wettelijk werden opgericht in Vlaanderen. Ze kregen toen een beperkte financiële ondersteuning. Het duurde nog tot 1978 voordat elke gemeente verplicht werd een openbare bibliotheek op te richten. Tegelijk kregen de bibliotheken eindelijk een degelijke financiële ondersteuning, vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de provincies.

DIGITALE UITDAGING

Vanaf dan werden bibliotheken stilaan op en top professionele instellingen, gespecialiseerd in publieke dienstverlening. Bibliotheken speelden een steeds grotere rol op vlak van cultuurspreiding en -participatie. En naast het klassieke bibliotheekwerk van boeken en audiovisueel materiaal, werd het dichten van de digitale kloof een nieuwe uitdaging.

#BIBVOORIEDEREEN

Nu, 40 jaar later, is het Vlaamse cultuurbeleid gewijzigd. Gemeentebesturen beslissen nu helemaal zelf over cultuursubsidies. Ze zijn dus niet langer verplicht die nog aan cultuur of aan de bibliotheek te besteden. De bibliotheeksector maakt zich daarom terecht zorgen over wat er de Vlaamse bibliotheken vanaf 2019 te wachten staat. Uit de bibliotheekmonitor, een jaarlijkse enquête in Vlaamse bibliotheken, blijkt dat er de voorbije jaren behoorlijk bespaard is op personeelskosten.Ze startte daarom de campagne #bibvooriedereen en riep zo op om te pleiten voor het behoud van een bibliotheek in elke gemeente.

MEER DAN UITLENEN

“Onze Genkse bibliotheek is veel meer dan een ‘uitleenfabriek’. Ze vervult ook een maatschappelijke functie binnen het onderwijs en het welzijn in onze stad. We zijn ervan overtuigd dat de bibliotheek ook in het nieuwe Genkse beleidsplan een belangrijke rol zal spelen,” maakt Geertje Descheemaeker zich sterk.

PRIJZEN EN PLUIMEN

In de afgelopen 10 jaar kreeg onze bibliotheek heel wat prijzen en pluimen:

  • een plaats op de short list voor ‘beste bib van Vlaanderen’;
  • een prijs voor het Ambassadeurs-project;
  • een prijs voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking;
  • een prijs voor de inzet rond digitalisering.

Meermaals zijn hier beelden gemaakt voor internationale publicaties en was het gebouw het decor van tv-programma’s. Op 11 december en op 22 januari kan je trouwens nog afleveringen van Rijker dan je denkt zien op VTM, opgenomen in de Bib. Op congressen in binnen- en buitenland staan we vaak in de kijker als ‘bibliotheek van de toekomst’.

TEVREDENHEID OVER ONZE BIB

Het afgelopen jaar werd een groot gebruikersonderzoek uitgevoerd in de Vlaamse bibliotheken, ook in die van Genk. De eerste resultaten tonen dat de gebruikers van de Genkse bibliotheek best tevreden zijn:

  • 92,5% van de bibbezoekers is tevreden over de hulpvaardigheid van het personeel;
  • 1 op 5 van de bezoekers ouder dan 60 jaar gebruikt de bib regelmatig als ontmoetingsplaats;
  • 31,7 % van de bezoekers niet in België geboren, gebruikt de bib regelmatig als plek om Nederlands te leren.

Meer resultaten kan je in de loop van december 2018 terugvinden op de website van de bibliotheek.