Genk kent enorme groei in aanvragen voor bedrijfsunits

Gepubliceerd op dinsdag 14 september 2021 15.57 u.
Persbericht van 14 september 2021

Stad Genk komt met een kadernota rond bedrijfsunits. Als de stad aan alle huidige aanvragen voor het plaatsen van bedrijfsunits zou voldoen, dan zou het huidige aanbod van units in een tijdsspanne van 1 tot 2 jaar verdriedubbelen.

Verdriedubbeling

Toon Vandeurzen, schepen voor Economie: “Momenteel zijn er ontzettend veel ondernemingen en ontwikkelaars die bijkomende units in Genk willen voorzien, dit binnen een termijn van 1 tot 2 jaar. Zoveel ondernemerschap in onze stad juichen we natuurlijk toe, maar het dwingt ons ook tot doordachte aanpak. Het bestaande aanbod van een 100-tal units is er ook maar gekomen over een grote tijdspanne van tientallen jaren en kon zo geleidelijk ingevuld geraken. Een verdriedubbeling nu, dat kan binnen de kortste keren leiden tot een overaanbod en leegstand. En daar is niemand mee gebaat.”

Groei faciliteren

Momenteel zijn er in Genk nog maar weinig units beschikbaar. Dat maakt dat heel wat ondernemers zelf een unit willen bouwen. “Ook de vastgoed- en ondernemerswereld is op de hoogte van deze tendens, wat maakt dat ook zij staan te dringen om bedrijfsunits te bouwen, om daarna te verhuren of te verkopen. Dit verstoort dan weer een ander evenwicht. Want op die manier treden deze ontwikkelaars in concurrentie met KMO's die op zoek zijn naar een industriegrond om hun onderneming uit te breiden. Als stad willen we de groei en expansiedrang in onze stad natuurlijk zo goed mogelijk faciliteren. Daarom komen we nu met deze kadernota”, aldus schepen Vandeurzen.

Duidelijkheid

Toon Vandeurzen: “Bedrijfsunits zijn en blijven belangrijk, en vullen zeker ook onze doelstelling aan om het aantal ondernemingen in Genk en het aantal jobs te verhogen. Bovendien is het belangrijk dat ondernemers, die hun garage ontgroeid zijn, een geschikte plek vinden in ons economische weefsel. Anderzijds hebben we als stad veel minder controle over wat er gebeurt op de bedrijventerreinen. Houden de bedrijven zich aan de omgevingsvergunningen, wat wordt er gemaakt/verkocht, wat gebeurt er bij leegstand, … Met deze kadernota, inclusief strikte voorwaarden, scheppen we duidelijkheid én gaan we een overaanbod en leegstand tegen.”

Drie afspraken

De kadernota bevat drie concrete afspraken:


1. Er wordt alleen nog een omgevingsvergunning toegekend voor de door de stad gekende en op til staande projecten. Aanvragen voor toekomstige projecten die nu nog niet in beeld of concreet zijn, worden op een reservelijst geplaatst.
2. Aan de al gekende projecten worden strikte voorwaarden opgelegd.
3. Jaarlijks organiseert de stad controles om na te gaan of de voorwaarden en stedebouwkundige voorschriften gerespecteerd worden.