Genk kiest voor integrale aanpak van sekswerk: nieuw reglement en extra aandacht voor welzijn

Gepubliceerd op zondag 19 juni 2022 11.55 u.
Persbericht van 19 juni 2022

Via een nieuw reglement op seksuitbatingen, een betere begeleiding van sekswerkers op medisch en sociaal vlak en bijkomende hulpverlening voor mogelijke slachtoffers van sekswerk wilt stad Genk de sector extra ondersteunen en negatieve uitwassen, zoals overlast en criminaliteit, aanpakken.

Met een grondige hervorming van het seksueel strafrecht - in voege sinds 1 juni - wil federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de strijd aanbinden met seksueel geweld in ons land. Voor stad Genk een motivatie om sekswerk ook op het eigen grondgebied beter te beheersen. Een nieuw reglement op seksuitbatingen moet daartoe bijdragen, dit wordt voorgesteld op de gemeenteraad van dinsdag 21 juni 2022.

“Seksuitbatingen zullen zich voortaan aan bepaalde voorwaarden moeten houden inzake de leef- en werkomstandigheden, de uitbating en de openbare gezondheid”, vertelt burgemeester Wim Dries. “De panden moeten zowel vanbinnen als vanbuiten volledig in orde zijn. We willen hiermee vooral sociale fraude en uitbuiting tegengaan en voor een menswaardig kader zorgen.”

Inspiratie uit Antwerpen

Uitbaters die volledig in orde zijn, kunnen via een aanvraag een exploitatievergunning verkrijgen. “Daar gaat een grondig administratief onderzoek aan vooraf waarbij we o.a. de fiscaalrechtelijke situatie laten controleren en nagaan of de voorschriften rond de brandveiligheid, inrichting en hygiëne van het pand worden nageleefd”, aldus burgemeester Dries. “Deze aanpak stelt ons in staat om malafide uitbaters te traceren, alsook om overlast en criminaliteit te voorkomen.” Stad Genk maakte het reglement op in samenwerking met het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum Limburg (ARIEC Limburg) en het Parket Limburg en liet zich inspireren door de stad Antwerpen, dat al langer een sterk beleid voert rond sekswerk.

Medische en sociale begeleiding

Belangrijk in de nieuwe aanpak is ook de aandacht voor bijkomende hulpverlening. Burgemeester Wim Dries: “Onze diensten hadden verkennende gesprekken met enkele expertise-organisaties, om zo een netwerk te ontwikkelen. In de nabije toekomst willen we met hen een preventief en hersteltraject op poten zetten. Enerzijds om sekswerkers beter te begeleiden op medisch en sociaal vlak, maar ook om mogelijke slachtoffers van bijvoorbeeld mensenhandel de nodige ondersteuning te bieden. We willen zo het stigma dat rond de sector hangt voor een stuk doorbreken.”

Lokale aanpak

Stad Genk hoopt met haar nieuwe beleid andere steden en gemeenten te inspireren. “Verschillende bestuurlijke controles, of flex-acties, de afgelopen jaren leerden ons dat deze sector kwetsbaar is en om aandacht vraagt”, aldus burgemeester Wim Dries. “De federale aanpak - waaronder de mogelijke ontwikkeling van een sociaalrechtelijk statuut voor sekswerkers en dus de erkenning van sekswerk als een legitieme job – , is een stap in de goede richting, maar er is nog werk aan de winkel, ook op lokaal vlak. In Genk kiezen wij vandaag voor een duidelijk kader om zo vroegtijdig te kunnen ingrijpen waar het nodig is. We investeren zo in een positieve en veilige leefomgeving voor alle Genkenaren.”