Genk ondertekent charter voor nog meer toegankelijkheid (2023)

Een laagdrempelige dienstverlening en een toegankelijke infrastructuur voor alle Genkenaren. Daar bouwt de stad Genk elke dag verder aan. Met de ondertekening van het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ van Inter zette de stad op 30 januari 2023 een cruciale stap om iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang te verlenen tot gebouwen, de publieke ruimte, dienstverlening en communicatie.
 
Na het convenant met Inter uit 2018 schakelt Genk met deze engagementsverklaring voor nog meer toegankelijkheid een versnelling hoger. Sinds het convenant ging de aandacht voor toegankelijkheid bij onze stedelijke diensten er sterk op vooruit. Op die weg wordt nu verder gegaan met het charter. Dat werd ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inter. Samen met Inter doorloopt de stad een kwaliteitstraject dat uitmondt in concrete acties voor een toegankelijkere stad.

 
Universal design

Bij de start van elk project en bij elke beslissing meteen nadenken over toegankelijkheid voor iedereen. Zo moedigt het charter Genk als ondertekenaar uit om een omgeving te creëren die niemand beperkingen oplegt. Een slim ontwerp van een project is cruciaal. Van bij de eerste schets moet je al scherpstellen op integrale en inclusieve toegankelijkheid voor iedereen. Universal design neemt dan ook de eindgebruiker als uitgangspunt. Van ontwerp tot uitvoering, van gebruik tot management en van gebouw tot dienstverlening. De stad geeft het goede voorbeeld, maar betrekt ook haar inwoners. Met tal van stedelijke medewerkers, leden van de Adviesraad voor Personen met een Handicap en de Adviesraad 55+ stappen we in een traject om samen tot een duurzaam toegankelijkheidsbeleid te komen.