Genk plant samen met inwoners 2000 bomen voor het bos van morgen

Gepubliceerd op zondag 26 november 2023 11.10 u.
Persbericht van 26 november 2023

Genk, de groenste centrumstad van Vlaanderen, plant dit najaar nog drie hectare bomen. “Samen met de twee hectare die we in het voorjaar al plantten, komen we aan een totaal van vijf hectare”, zegt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen. Tegelijkertijd lanceert de stad een nieuw bomenbeleid. 

Genk is de groenste centrumstad van Vlaanderen. Het grondgebied van de stad bestaat voor 42,5% uit boomoppervlakte, waarvan 26,5% gewijd is aan bosgebied. Bovendien heeft meer dan 98% van alle Genkenaren toegang tot een stukje groen op wandelafstand.


Na een succesvolle boomplantactie vorig jaar, zet stad Genk dit jaar opnieuw in op de uitbreiding van bos. “In totaal zullen we 2000 bomen op drie verschillende locaties aanplanten in Swennenblook, Timkensberg en Caetsbeek. Dat komt neer op ongeveer 1 hectare”, vertelt schepen Vandeurzen. "We kiezen resoluut voor inheemse boomsoorten. Die bomen zijn ecologisch gezien het meest waardevol en gedijen ook het best in Genk. Met de klimaatverandering in het achterhoofd is dat belangrijk.”


“Het is slim van stad Genk om in te zetten op bosuitbreiding” zegt Rik Debeer van BOS+, een organisatie die strijdt voor meer en beter bos in Vlaanderen en de wereld. “Bossen spelen een sleutelrol in de strijd tegen de klimaatcrisis. Het biedt koelte tijdens hittegolven, zorgt voor een betere waterhuishouding en voor zuivere lucht.”

Genkenaren planten mee

Naast het beheren en uitbreiden van haar bossen, roept de stad Genkenaren op om zelf bomen te planten en hun tuin ecologisch in te richten. Ouders die in 2022 een kindje verwelkomden, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de boomplantactie in het geboortebos Swennenblook. “Zij kregen een gele kornoelje, een mooie, compacte boom, die goed is voor insecten, vogels en voor onszelf!”, volgt schepen Vandeurzen. Ook verschillende Genkse scholen en bedrijven dragen hun steentje bij. De geplante bomen zullen door stad Genk worden opgevolgd en onderhouden. Volgend jaar worden er indien nodig boompjes vervangen.

Bomenbeleid

Om het belang van bomen te benadrukken komt stad Genk met een nieuw bomenbeleid. “Dat rust op vier pijlers: stimuleren, onderhouden, beschermen en herstellen van waardevolle bomen. Het doel is onder andere de groene identiteit te behouden, klimaatrisico's te verminderen, draagvlak te vergroten, en Genkenaren te laten genieten van een gezonde leefomgeving”, aldus schepen Vandeurzen.


De stad heeft de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen geleverd met betrekking tot bomen. Zo wordt er momenteel ongeveer 1.100 hectare aan bos beheerd. De stad zal ook nieuwe bossen blijven aanplanten en zal zorgen voor het behoud van het uitgebreide assortiment laanbomen. Bovendien is er een inventarisatie van levend erfgoed, waarbij de meest waardevolle bomen worden beschermd tegen kap.