Genk schakelt versnelling hoger in strijd tegen everzwijnen

Gepubliceerd op woensdag 29 maart 2023 14.31 u.
Genk zet een nieuwe stap in het bestrijden van everzwijnen in de stad. Er wordt 70 hectaren bosgrond verpacht, dit maakt het mogelijk om ook op deze gronden de jacht te openen.

In Genk is er overlast door everzwijnen, dat is niets nieuw. We blijven zoeken naar oplossingen. Het verpachten van deze gronden maakt het mogelijk om het beheer van everzwijnen efficiënter aan te pakken in onze stad.

De 70 hectaren die in totaal verpacht worden, bevinden zich op 6 verschillende plaatsen in de stad. Het gaat om bosgebied. In de verpachtingen worden bijkomende voorwaarden ingeschreven met betrekking tot een minimum afschot. Zo wordt de bestrijding in deze gebieden met zekerheid opgedreven.

Blijven melden

Daarnaast loopt ook nog steeds een leertraject in samenwerking met Natuur en Bos. Hierin staat melden centraal. Aan de hand van deze signalering stelt een gespecialiseerd team van faunabeheerders een plan van aanpak op. Dat bestaat, na de melding, uit de volgende stappen:

  • Er wordt geobserveerd en op basis daarvan vastgesteld hoe groot de problematiek is.
  • Vervolgens wordt er actie ondernomen.