Eind april viert Genk 'stad vol van natuur'

Gepubliceerd op dinsdag 29 maart 2022 10.02 u.
Van 28 april tot 1 mei is Genk even de groene hoofdstad van Europa. 'Genk. Stad vol van natuur’ omkadert de ‘Connecting Nature Impact Summit’ op Thor Park waar onderzoekers en professionals intensief samenwerken rond leefbare steden met natuur als oplossing. We blikken vooruit met enkele deelnemers.
Bouwen met de natuur 

"Meer dan ooit moeten we de natuur omarmen. Want in steden is de klimaatverandering meer dan elders tastbaar," zegt Mien Quartier die het natuurfestival 'Genk. Stad vol van natuur' coördineert. "We moeten betere keuzes te maken en kiezen voor meer groen. Want dat vermindert de luchtvervuiling, voert het regenwater af en verkoelt ons in warme periodes. Investeren in de natuur brengt bovendien veel meer op dan alleen de ecologische meerwaarde. Natuur verhoogt ons welzijn en heeft een positief effect op onze gezondheid en sociale verbindingen. En natuurlijk: een groene stad is ook aantrekkelijker voor bezoekers en dus voor de lokale economie. In onze stad vind je heel wat voorbeelden van hoe wij natuur-gebaseerde ideeën omzetten in projecten. Dat kan de Genkenaar ook allemaal ontdekken tijdens het laatste weekend van april." 

Mien Quartier: "De Stiemervallei geeft Genk kansen om de wijken aangenamer en leefbaar te maken" 

De Stiemervallei die Genk van noord naar zuid doorkruist is zo'n voorbeeld. Genk zet de vallei in als middel om de wijken meer leefbaar te maken. "Jarenlang had de beek een kwalijke reputatie maar gelukkig hebben we dat tij nu kunnen omkeren", zegt Mien die voor stad Genk ook de projectleider Sociale Innovatie voor de Stiemervallei is. "We versterken de natuur in de vallei en tegelijk maken we het hier aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. De voorbije twee jaar zijn er heel wat stappen gezet. Denk aan logistieke ingrepen zoals rioleringswerken die bezig zijn en nog een tijdje gaan duren. Maar vooral ook dankzij de ‘Vrienden van Stiemer’, die hier al jaren de handen uit de mouwen steken met natuuronderhoud en het promoten van de natuur. En ook lokale handelaars en ambachten zien hier kansen voor klanten en toeristen. En uiteraard het landschapsproject 'De tuinen van Waterschei' die bovenloop van de Stiemervallei meer uitstraling zullen geven. Logisch dat we dit tijdens deze natuurtop stevig in de kijker willen zetten." 

Ignace schops: "De Genkse natuurt is echt wel spectaculair en voor elke Genkenaar kortbij" 

Ignace Schops verricht al jaren baanbrekend werk als directeur van het Nationaal Park Hoge Kempen en hij komt vertellen hoe hij met het Nationaal Park de provincie Limburg ook economisch versterkt. Dat dit internationaal congres plaatsvindt op Thor Park, een nieuwe toegangspoort tot het Nationaal Park, vindt hij een opsteker en een hele eer. “Wist je dat ons Nationaal Park het enige is in België dat zich uitstrekt over 12.000 hectaren? Het is de wieg van de Limburgse natuur, de veilige plek voor vele planten en dieren. Maar ook de plek waar mensen welkom zijn. De Genkse natuurt is wel echt spectaculair en voor elke Genkenaar kortbij.”

Filip Vanlommel: “Wij gebruiken de natuur als inspiratie voor de ecologische inrichting van Genkse bedrijfsomgevingen"

Een ander goed voorbeeld is dat van de ecologische herinrichting bij gebouwen. Filip Vanlommel is directeur van De Winning met een vestiging in Genk en afgevaardigd bestuurder van Talea. Dit sociaal, ecologisch en coöperatief bedrijf brengt biodiversiteit naar plekken waar je het niet verwacht. “Wij zetten in op ecologische inrichting van bedrijfsomgevingen met de natuur als inspiratiebron. Ook zorginstellingen nemen we nu op die manier onder handen. Wij willen overtuigen om voor elke vierkante meter grijs ook een vierkante meter groen aan te planten. Met een beperkte onderhoudskost, wat interessant is voor lokale bedrijven, slagen we erin om het welbevinden van medewerkers op hun werkplek aanzienlijk te verhogen. Dat wij ook nog eens medewerkers aanwerven die kunnen en willen doorgroeien vanuit de sociale economie, geeft ons bedrijf ook in Genk een extra meerwaarde voor de lokale gemeenschap.”

VIJF JAAR EUROPEES ONDERZOEK RONDT AF IN GENK: 

‘Connecting Nature Impact Summit’ op Thor Park van 28 april tot 1 mei rondt vijf jaar onderzoek en innovatie af uit tien Europese steden, waaronder ook Genk. Naast Ignace Schops, Filip Vanlommel is ook Jan Rotmans een van de vele interessante nationale en internationale 
gastsprekers. Deze professor in Transitiekundie aan de Erasmus universiteit van Rotterdam schreef ook het boek ‘Omarm de chaos’. Ook het verhaal van documentairemaakster Li An Phoa is het luisteren waard. Samen met haar wandelpartner Maarten van de Schaaf maakte ze lange tochten langs Europese rivieren om te pleiten voor drinkbare rivieren.

Meer info/ inschrijvingen voor het congres en info over alle randactiviteiten die tijdens en na het congres plaatsvinden in Genk ? 

Lees hier verder