Genk Stapt

Op 9 december 2019 overhandigde de werkgroep medioren van de Adviesraad 55+ in aanwezigheid van zo’n 75 medioren en senioren het adviesplan ‘Genk Stapt’ aan de burgemeester en schepen Grondelaers van Sociaal Welzijn. Het plan roept de stad op om Genkse medioren en senioren te motiveren om aandacht te hebben voor hun gezondheid, het algemeen welzijn en sociale contacten.
 
De campagne moet medioren en senioren sterk uitnodigen om meer te bewegen en voldoende te stappen.