Genk strijdt tegen energiearmoede: nieuwe premie voor kwetsbare Genkenaren en opening energieloket

Gepubliceerd op vrijdag 27 mei 2022 8.59 u.
Persbericht van 27 mei 2022

Met een reeks nieuwe maatregelen wilt stad Genk de steeds toenemende energiearmoede aanpakken. Financieel kwetsbare Genkenaren met vragen over het thema energie kunnen voortaan terecht in het energieloket van vzw Stebo in het Sociaal Huis Portavida. Voor de Genkse huishoudens die de energiefacturen niet kunnen betalen, komt er een extra energiepremie.

De hoge energieprijzen brengen steeds meer huishoudens in financiële moeilijkheden. Dat is ook voelbaar in het Sociaal Huis Portavida – het vroegere OCMW Genk -, waar op dit moment heel wat hulpvragen omtrent de energieafrekening binnenkomen. Extra maatregelen zijn dan ook sterk nodig.

Vragen over energie

Cliënten van Sociaal Huis Portavida kunnen met al hun vragen over energie terecht op een zitdag van Energiehuis Limburg. Op verwijzing van een maatschappelijk assistent kunnen zij vragen stellen over hun energiefactuur, -contracten, -afrekeningen, (sociale) tarieven, leveranciers, energiebesparende maatregelen, en meer. Dit zal met zekerheid tot eind 2022 georganiseerd worden, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus. Vzw Stebo, partner van het Energiehuis, zal telkens drie uur aanwezig zijn in het Sociaal Huis Portavida.

Schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada: “Om niet in het vaarwater te komen van de Genkse woonloketten - die voor alle Genkenaren toegankelijk zijn - richten we ons specifiek op bestaand cliënteel van het Sociaal Huis Portavida. We informeren hen o.a. in de wachtzaal over het nieuwe initiatief. Via een laagdrempelig contactmoment hopen we dat mensen die met een energievraag zitten makkelijker de weg zullen vinden richting campus Portavida. Zij krijgen begeleiding en gepast advies. Ook onze eigen maatschappelijk assistenten, die vaak als eersten in contact komen met ongeruste cliënten en dus op de hoogte moeten zijn van alle reglementeringen, kunnen een beroep doen op de kennis van vzw Stebo. Indien de hulpvraag groter wordt, zullen wij bekijken of we extra zitdagen kunnen inlassen.”

Stad Genk werkt al heel wat jaren samen met vzw Stebo rond energiearmoede én rond de verbetering van de woonkwaliteit in Genk. Elk jaar voeren zij een honderdtal energiescans uit in Genkse huizen en dit bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Verwarmingskosten

Stad Genk wilt de kwetsbare huishoudens die geen beroep kunnen doen op een sociaal tarief extra beschermen. Zij moeten, ondanks een lager inkomen, toch vaak de volle pot betalen als het gaat over energiekosten. Heel wat mensen dreigen zo in armoede terecht te komen. “Om deze doelgroep de nodige ademruimte te geven, passen wij de huidige algemene energiepremie – een jaarlijkse tegemoetkoming van 210 euro – aan”, aldus schepen Roncada.

“Naast een jaarlijkse energiepremie van 210 euro voor het dagdagelijks elektriciteitsverbruik komt er een jaarlijkse premie – eveneens ter waarde van 210 euro – voor verwarmingskosten via bronnen als elektriciteit, aardgas, pellets, mazout, … bij. Voorafgaand aan het al dan niet toekennen van de premies zal er, in samenwerking met onze maatschappelijke assistenten, steeds een sociaal onderzoek gebeuren o.a. op basis van een vooraf bepaalde inkomensgrens.”

Extra steun is nodig

“Energiearmoede was al voor vele huishoudens in Genk een dagelijkse realiteit”, vertelt schepen Alessandro Cucchiara, bevoegd voor Wonen. “Veel mensen hebben moeite om hun energiefacturen te betalen, moeten besparen op warmte- en elektriciteitsverbruik, zoeken middelen om de budgetmeter te kunnen opladen, kunnen hun woonst niet isoleren, … Via de diensten in het Sociaal Huis Portavida voeren we al heel wat jaren een preventief beleid rond energiearmoede. Zo proberen we de woonkwaliteit in Genk te verhogen.”

“Door de opeenvolgende crisissen, de stijgende energieprijzen en de daardoor bijkomende druk op het budget van vele Genkse huishoudens is extra steun echter noodzakelijker dan ooit,” vult burgemeester Wim Dries aan. “We zijn dan ook heel blij dat we hierrond mooie samenwerkingen kunnen aangaan, zoals met vzw Stebo, maar ook met onze andere energiepartners. Ook de komende jaren zullen wij via een sterk armoedebeleidsplan nog meer ondersteunende initiatieven uitrollen.”