Genkie Jenne Lantmeeters supporter van het jeugdverenigingsleven

Gepubliceerd op dinsdag 26 april 2022 9.50 u.
Hechte vriendschappen, talent ontdekken, ravotten en met vuile kleren naar huis. Dat is in een notendop het jeugdverenigingsleven voor Jenne. Jarenlang maakte ze er deel vanuit. Ze vertelt wat de Chiro voor haar betekend heeft en nodigt uit voor Jongstuimig Genk.
Dag Jenne, wij vallen graag met de deur in huis: wat mogen we over jou weten?

Jenne: ?Als ik het kort samenvat: mijn jonge leven staat tot nu toe vooral in het teken van jongeren. In mijn professioneel leven ben ik jeugdwelzijnswerker. Maar daarvoor ben ik altijd actief geweest bij de Chiro, als lid, in de leiding en ten slotte als hoofdleiding.?

Het jeugdverenigingsleven vormt een rode draad in je leven. Hoe ben je daar terechtgekomen?

Jenne: ?Het zat ?in de familie? zoals ze zeggen. Ik was 3 jaar toen ik mee op bivak ging met m?n ouders, die kookouders waren bij Chiro Sint-Gerolf Genk-Centrum. Mijn broers zaten daar ook. Op mijn vijfde sloot ik zelf aan bij Chiro Kris Kas.?

Jenne: "Ik denk dat er voor jeugdverenigingen nog steeds een belangrijke rol is weggelegd om kinderen een warm nest te geven en hun netwerk te vergroten."

Wat is vandaag de meerwaarde van een jeugdvereniging: wat kan je hier bereiken?

Jenne: ?Dat zal voor iedereen anders zijn, maar voor mij waren het de hechte vriendschappen, de momenten op bivak. Je verlegt hier je grenzen en ontdekt je talenten. Enorm waardevol. Ik denk dat er voor jeugdverenigingen nog steeds een belangrijke rol is weggelegd om kinderen een warm nest te geven, hun netwerk te vergroten en sociale vaardigen bij te brengen.?

Los van corona, hebben jeugdverenigingen het niet gemakkelijk. Er is immers veel concurrentie in vrije tijd?

Jenne: ?Dat klopt. We merkten dit ook bij de Genkse jeugdraad waarin ik een tijdje actief was. Ledenaantallen schommelen nogal eens. Daar is niet altijd een eenduidige verklaring voor. Gemiddeld blijft leiding toch 5 jaar actief. Jeugdverenigingen zetten ook steeds meer in op vorming. Tieners haken immers sneller af en dan moet je als leiding kunnen blijven boeien. Mijn leiding kon dat destijds fantastisch! Wellicht bleef ik er daarom ook zo
lang bij.?

De Genkse jeugdraad organiseert na twee jaar onderbreking opnieuw Jongstuimig Genk, een promotiedag voor het jeugdverenigingsleven. Ga je meedoen?

Jenne: ?Graag. Dat is het plan. Maar ik vier ook mijn trouwdag de dag ervoor (lacht). Alleszins blijft het jeugdverenigingsleven voor altijd in mijn hart. Ik ben ook plusmama en ik hoop stiekem wel dat mijn kinderen er geboeid door zullen zijn.?

Jongstuimig Genk zondag 15 mei, 14 tot 17 uur
Deze dag wordt georganiseerd door Jeugdraad Genk en Jeugd Genk. Jeugdverenigingen zetten er hun werking in de kijker. Ben je ouder of grootouder van jonge kinderen? Kom dan gerust langs. Misschien lopen je kinderen wel warm voor het jeugdverenigingsleven. Iedereen is welkom!
Meer info over jongstuimig