Genks cohousing-project in Hoogstraat krijgt vorm

Gepubliceerd op donderdag 28 januari 2021 9.42 u.
Persbericht van 28 januari 2021

Stad Genk steekt al enige tijd haar schouders onder nieuwe woonvormen. In december verkocht OCMW Genk met die insteek het voormalige OCMW-gebouw op de Hoogstraat 86 aan wooncoop, een pionier op het vlak van collectief en betaalbaar wonen. Op deze locatie gaat wooncoop tien woongelegenheden met gemeenschappelijke ruimten bouwen, in samenwerking met een groep geëngageerde Genkenaren.

Betaalbaar en collectief wonen

Enkele jaren geleden ging stad Genk het engagement aan om collectieve woonvormen te promoten. Zo ondertekende de stad onder meer in 2018 het charter Samenhuizen. Vandaag staat het eerste concrete project in de steigers. Schepen Michaël Dhoore, bevoegd voor Ruimtelijke Ontwikkeling: “Onze diensten Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling zochten al een tijdje naar een geschikte manier om een dergelijk project te stimuleren. We wisten dat er interesse was in Genk, maar de vraag was of dat volstond om ook naar een concreet project toe te werken. De verkoop van het oude OCMW-gebouw op de Hoogstraat bood een opportuniteit. We besloten om betaalbaar en collectief wonen als één van de voorwaarden in het bestek op te nemen. Zo konden we een geplande verkoop gebruiken om te testen hoe de markt hier tegenover stond.”

Oost West Thuis Best

De kiem voor een concreet project werd echter al veel eerder gelegd, in een project van de Dienst Welzijn in samenwerking met de Genkse seniorenraad en Willy Miermans van VormingPlus. Alessandro Cucchiara, schepen bevoegd voor Wonen: “In het project ‘Oost West Thuis Best’ verkenden een 100-tal Genkenaren het woonbeeld voor 65-+ers tegen 2030. Het samenwonen van oudere mensen kwam als één van de gewenste toekomstbeelden naar voren. Dit begeesterde enkele deelnemers in die mate dat ze actief aan de slag gingen om zelf een collectief project te starten. Deelnemers Betty Peeters en Jan Van Duffel vonden enkele medestanders en zochten naar omkadering voor hun plannen.”

Zorgzaam samenleven

Betty Peeters: “Samen met Annie Thijs en Jan Van Duffel startte ik in 2017 een traject op rond cohousing, inderdaad vanuit de aanbevelingen uit het project ‘Oost West Thuis Best’. Samenhuizen, dat is enerzijds wel zelfstandig wonen maar anderzijds een grote vorm van samenhorigheid: mensen die samenhuizen, hebben naast bepaalde persoonlijke vertrekken ook enkele ruimten die ze met elkaar delen. Voor ons ligt de nadruk op het engagement van de bewonersgroep om mekaar regelmatig te ontmoeten en voor mekaar zorg te dragen als dat nodig is."

Wooncoop

De groep rond Betty Peeters vond een geschikte partner in wooncoop. Karel Lootens, bestuurder wooncoop: “wooncoop beheert woningen die we verhuren aan onze bewoner-co√∂peranten via het co√∂peratief woonmodel. Het radicaal vernieuwende ‘wooncoopen’ is een volwaardig alternatief voor kopen en huren, waarbij de harde grens tussen beide verdwijnt. Onze bewoners zitten als eindgebruiker mee achter het stuur van hun eigen project en krijgen levenslang woonrecht. De visie van de Genkse initiatiefnemers past volledig binnen wooncoop, waarbij de focus ligt op de kwaliteit van het wonen. De groep zorgt voor het warme sociale netwerk en wij zijn het vehikel om de woondroom van de groep te realiseren."

Sterk inhoudelijk verhaal

De Genkse groep, bestaande uit een tiental geëngageerde mensen, vond samen met wooncoop een financiering voor het project en liet een voorstel uitwerken. Schepen Michaël Dhoore: “Dit voorstel haalde het op basis van een sterk inhoudelijk verhaal, de visie op lange termijn en de sterke band met Genk. Iedere bewoner heeft een volwaardige eigen woongelegenheid met een private buitenruimte. De groep gebruikt verschillende gemeenschappelijke voorzieningen: een hobbyruimte, een wasruimte, een grote ontmoetingsruimte, een fietsenstalling, een gastenkamer en een tuin met een gemeenschappelijk terras, enzovoort. Ook wordt ingezet op deelwagens en kiest men voor het optimaal gebruik van openbaar vervoer en fietsen.”

Doorzetting en verbeelding

Schepen Alessandro Cucchiara: “Stad Genk is heel blij met dit concreet project. Collectief wonen is nieuw, onbekend en daardoor soms onbemind. Maar we willen Genkenaren laten zien dat dit een kwalitatieve manier van wonen is, die voor velen onder ons misschien niet alleen haalbaar maar ook ideaal is. Ik ben ook trots op de groep Genkenaren die er in slaagden om zo’n goed voorstel uit te werken. Een mooi voorbeeld van doorzettingsvermogen en verbeeldingskracht.”