Genkse energiepremies elektriciteit en verwarming

Voor mensen zonder bescherming van het sociaal tarief en een laag inkomen zijn er twee nieuwe Genkse energiepremies van toepassing:

  • een jaarlijkse energiepremie van 210 euro voor het dagelijks elektriciteitsverbruik
  • een jaarlijkse premie van 210 euro voor verwarmingskosten via bronnen als elektriciteit, aardgas, pellets, mazout, …

Deze aanvragen lopen via de maatschappelijk werker van het Sociaal Huis Portavida. Deze toekenning gebeurt op basis van het inkomen. Je maakt hiervoor een afspraak met het Sociaal Huis Portavida via T 089 65 57 00.

Ben je cliënt bij Sociaal Huis Portavida? Dan kan je sowieso terecht op de zitdagen van het Energiehuis voor specifieke vragen rond je energiefactuur, - contracten, sociale tarieven.