Genkse geschiedenis: Sledderlo, van oud naar nieuw

Sledderlo is een wijk in Genk-Zuid, die bestaat uit drie delen: Caetsbeek, Sledderlo en Terboekt.

Na het graven van het Albertkanaal in 1935 kwam er een overzet van Caetsbeek naar Sledderlo en later ook een brug. Na de Tweede Wereldoorlog werd het samen de parochie Sledderlo.

De bevolking bestond hoofdzakelijk uit landbouwers. Vandaar dat er een bloeiende KVLV-afdeling bestond waarvan ook heel wat leden van buiten Sledderlo lid waren.

Door veel inspanningen van de plaatselijke bewoners werd er een kerk gebouwd in 1954: de Sint-Jozefskerk is gelegen aan de Trichterweg. Het is een sobere bakstenen kerk onder zadeldak, met een vlak opgaande gevel en een aangebouwde, vrij plompe, vierkante toren, gedekt door een stomp tentdak. In het koor werd in 1958 de schildering De Aanbidding aangebracht, vervaardigd door Paula Nolens.

Toen rond de jaren 1960 de site van Ford in Antwerpen te klein geworden was, werd een nieuwe fabriek gebouwd in Genk-Sledderlo.

Op 24 oktober 1962 werd de eerste steen gelegd en op 2 januari 1964 ving er de productie van de Taunus 12M aan. In dat eerste jaar werden bijna 600 wagens per dag en 62.076 in totaal gebouwd.

Het idee ontstond om voor de duizenden gezinnen, aangetrokken door het werk in de Fordfabriek, een nieuwe wijk te bouwen in de bosrijke omgeving tussen de kerk en Terboekt. Het zou een satellietstad worden met misschien wel 200.000 inwoners.

Twee modelwoningen werden gebouwd: een laagbouw en eentje met een verdieping. Blijkbaar kwam er een kink in de kabel en het project werd afgeblazen. De huizen stonden op gemeentegrond. De aannemer was woedend en schonk ze aan de parochie in de hoop dat ze bleven bestaan. Ze staan er nog steeds, maar hebben al enkele wijzigingen ondergaan. De plaatselijke school heeft ze een tijdje in gebruik gehad. en op dit ogenblik is de laagbouw een kleine Turkse wijkwinkel en een woonhuis. De etagewoning doet dienst als Marokkaanse Moskee. De gebouwen zijn gelegen langs de Muggenberg, schuin tegenover elkaar.

Het nieuwe ontwerp was van de hand van stedenbouwkundig bureau Van Embden. De eerste 600 huizen werden dan ook met medewerking van dat bedrijf gebouwd. De start was rampzalig. De eerste woningen waren voorzien voor grote gezinnen. Ze werden bewoond, maar de riolering was niet klaar en de wegverharding was niet af. Later werd de bouw overgenomen door de woningbouwcorporatie Nieuw Dak.

Aangezien het privébezit van auto's erg toenam, kwam er van de grootse plannen weinig terecht. Aan een woonwijk op loopafstand van de fabriek bleek geen behoefte meer. Er was een brug over het Albertkanaal van de wijk naar de fabriek, die in 1993 vanwege de kanaalverbreding werd vervangen door de huidige brug en later nog eens verhoogd ten dienste van de scheepvaart. Aldus kwamen er slechts 650 woningen. Door het feit dat er veel kansarme gezinnen waren die de huren op de vrije markt niet konden betalen, kreeg de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak de touwtjes in handen. In 1991 was 50% van de mensen werkloos en 60% van de mensen had de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. De wijk werd een prooi van stigmatisering door de overige Genkenaren die al spoedig spraken over Klein Chicago.

Door de bouw van gemeenschapsvoorzieningen, waaronder de grote Yunus Emre-moskee, die geopend werd in 2002, kreeg de wijk meer structuur en samenhang. De Yunus Emre-moskee was een van de grootste moskeeën in België en een belangrijke plaats voor de meer dan 8.000 moslims in Genk

In 2010 werd een masterplan opgesteld dat voorziet in de aanleg van nieuwe woonwijken met behoud van een bospark in het centrale deel. Men bouwt nu mooie nieuwe huizen en appartementen die de wijk een fris aanzien zullen geven. Ten westen van de wijk, de meer bosrijke omgeving, ligt het observatie- en behandelingscentrum Bethanië. De Finse piste tussen de wijk Oud-Sledderlo en Terboekt geeft de bevolking de gelegenheid om sportief te blijven en wordt gebruikt door wandelaars, joggers en lopers terwijl men er ook veel individuen en koppels kan ontmoeten.

Tot de bekende inwoners van Sledderlo rekenen we priester-dichter Jan Mathijs Winters (1864-1935) en Etienne Fabry (1899-1967), de oprichter van de lagere school. Ook verschillende burgemeesters zagen het levenslicht in Sledderlo.

foto's: Heidebloemke