Genkse grootouders nemen het op voor het klimaat

Gepubliceerd op dinsdag 28 september 2021 11.28 u.
Ken je ‘Grootouders voor het Klimaat’ al? Vanaf 1 oktober organiseren deze betrokken oma’s en opa’s een expo in de bibliotheek van Genk. De titel ‘De aarde redden nu het nog kan!’ spreekt alvast tot de verbeelding. Tijd voor actie

De organisatie ‘Grootouders voor het Klimaat’ ging dit jaar aan de slag rond het thema klimaatverandering. Het resultaat? Een tentoonstelling die het klimaatprobleem kadert in de wereld én in Genk. “Van deze expo zullen jong en oud zeker iets opsteken”, weet Marijke Luyckx die zich samen met haar man Willem De Witte inzet voor deze expo. Een geëngageerd grootouderpaar met ondertussen negen kleinkinderen.

Marijke: "Ons leven op aarde is prachtig. Onze kleinkinderen hebben ook recht op een levensvriendelijk klimaat.” 

Solidaire generaties 

Marijke: “Grootouders voor het Klimaat is een vereniging van senioren. Wij zetten ons in voor het leven op aarde uit bezorgdheid voor de toekomst van onze kleinkinderen. Daarom pleiten we voor solidariteit tussen de generaties in de klimaatstrijd.” Een nobel doel dat dankzij deze expo meer aandacht krijgt. En dat is hoog nodig. “We willen absoluut niet doemdenken”, gaat Willem verder. “Want we zijn overtuigd dat de mens in staat is om dit mondiale probleem op te lossen.”

Daarom willen zij de Genkenaren informeren over de klimaatproblematiek. Dat doen ze samen met de bibliotheek. Ook diverse stadsdiensten werken mee. De afdeling Leefmilieu & Duurzame Ontwikkeling, de medioren- en seniorenwerking, de Noord-Zuidraad, het Heempark … Zij zijn allemaal nauw betrokken bij onze tentoonstelling.

Willem: “We willen absoluut niet doemdenken. We zijn overtuigd dat de mens in staat is om dit mondiale probleem op te lossen.”

De tentoonstelling toont hoe de draagkracht van onze planeet op verschillende vlakken wordt overschreden. Marijke: “Klimaatopwarming komt uiteraard aan bod, maar ook ontbossing, biodiversiteit en plastiekvervuiling.

Door al deze zaken dreigen we de aarde uit balans te brengen. Het is een hele uitdaging om het tij te keren. Daarom moeten we het samen doen: van jong tot oud en over alle landsgrenzen heen.”

Denk en doe mee! 

Hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen? Thuis, maar ook als maatschappij? We dragen allemaal ons steentje bij, maar sommige steentjes zijn groter dan andere. De grootste uitstoters van broeikasgassen aanpakken is noodzakelijk. Dat zijn fabrieken en bedrijven, het verkeer, maar ook soms nog je woning … Zelf nadenken over wat je kan doen is echter de eerste stap! De tentoonstelling is dan ook voor alle leeftijden, en zeker ook kinderen, vertelt Marijke: “Het vijfde en zesde leerjaar van de basisschool zijn uitgenodigd. Leerkrachten ontvangen vooraf een stappenplan vol informatie. Ook audiovisueel materiaal wordt voorzien. Ter plaatse begeleiden gidsen de groep.”

Naast bijleren is ook meedoen belangrijk. Zo kunnen bezoekers aan de tentoonstelling hun bedenkingen en voorstellen bij het Klimaatactieplan van Genk formuleren. Want het klimaat is van iedereen. Kom je ook langs?

Marijke en het GvK-team kijken er alvast uit naar je bezoek. Er zijn ook heel wat randactiviteiten zoals een debat voor 55+ over klimaatverandering op 12 oktober, een voorleesmoment voor grootouder/kleinkind op 20 oktober en een klimaatmars op 10 november. 

Klimaattentoonstelling: 4 tot 29 oktober 2021 in de bibliotheek van Genk.
Elke weekdag van 10 tot 19 uur, op zaterdag van 10 tot 16 uur.
Individuele bezoekers moeten niet reserveren, scholen en groepen wel.