Genkse Leerwinkel breidt werking uit naar drie Limburgse gemeenten

Gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019 15.35 u.
Persbericht van 28 februari 2019

De Genkse Leerwinkel, een stadsdienst die mensen coacht bij het behalen van een diploma of het vinden van de geschikte opleiding, gaat samenwerken met VDAB Limburg. Daardoor kan dit Genkse initiatief zijn werking uitrollen binnen Limburg. In eerste instantie komen er naast Genk drie bijkomende zitdagen in Beringen, Tongeren en Maasmechelen. “Deze samenwerking creëert een win-winsituatie voor iedereen: in ruil voor een financiële impuls aan de stad, kan VDAB rekenen op extra ondersteuning van ervaren opleidingsexperten. Die kunnen de VDAB-consulenten bijstaan in de begeleiding van mensen bij wie de scholing een extra drempel vormt naar de arbeidsmarkt”, klinkt het bij schepen Anniek Nagels en Tinne Lommelen, directeur van VDAB Limburg.

Te waardevol

Leerwinkel Genk ontstond enkele jaren geleden. De startende werking binnen de Consortia voor Volwassenenonderwijs werd daar afgebouwd en daarop nam het stadsbestuur Genk het initiatief om deze werking over te nemen. “Omdat we er het belang van inzagen, zeker in onze Genkse context”, steekt schepen Anniek Nagels van wal. “Het is geweten dat heel wat Genkenaren, jongeren maar ook mensen op oudere leeftijd, het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Geen diploma middelbaar onderwijs behaald, onvoldoende kennis van het Nederlands, een diploma behaald in het buitenland,… Het kunnen belangrijke drempels zijn voor mensen om hun weg te vinden in leven en werken. Daarom vonden wij het initiatief van de Leerwinkel té waardevol om het zomaar te laten verdwijnen. De specifieke insteek is heel complementair aan ander stedelijk aanbod maar ook aan die van instanties zoals VDAB.”

Duidelijke resultaten

En dus nam het Genkse stadsbestuur de werking zo’n 4,5 jaar geleden onder z’n vleugels. Sindsdien zet Leerwinkel Genk duidelijke resultaten neer: tot nu toe hielp deze dienst met amper 1,3 voltijds equivalenten niet minder dan 438 mensen. “Meer dan één op de twee startte inmiddels een opleiding, en heel wat van deze starters zijn nu al de fiere houders van een diploma of kwalificatie. We organiseerden ook twee opleidingsbeurzen om geĂ¯nteresseerden wegwijs te maken in de wereld van het volwassenenonderwijs”, klinkt het verder bij schepen Nagels.

Geen decretaal kader, geen middelen

“Helaas ontbreekt het nog steeds aan een decretaal kader en dat kan ook pas ten vroegste in 2021 verwacht worden”, vult burgemeester Wim Dries aan. “En dus zijn de afgelopen jaren een constante zoektocht geweest, naar middelen om deze werking te kunnen cofinancieren. Dankzij de inspanningen van onze mensen slaagden we erin om projectmiddelen los te weken op Europees niveau, maar ook op provinciaal niveau. Eind vorig jaar volgde dan nog goed nieuws: VDAB Limburg ziet de complementariteit van onze Leerwinkel met de eigen werking en wil in ruil voor een financiële impuls van 57.000 euro nauwer samenwerken.”

Samenwerking met VDAB

Tinne Lommelen, directeur VDAB Limburg bevestigt: “In het dagdagelijkse werk van onze consulenten merken we dat heel wat werkzoekenden een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, omdat ze niet over de nodige technische of persoonlijke vaardigheden beschikken om direct aan de slag te gaan. Vaak is het volgen van een gepaste opleiding of bijscholing een oplossing. In die optiek zijn we blij met de samenwerking met de Leerwinkel.”

Door de samenwerking zullen VDAB-bemiddelaars voor hun klanten een adviesgesprek omtrent een mogelijke opleiding kunnen inplannen. Het opleidingsaanbod is immers erg uitgebreid en het vinden van een opleiding op maat voor de klant is niet vanzelfsprekend. “De inzet van twee ervaren opleidingsexperten is dan ook een meerwaarde en hulp in onze basisopdracht om werkzoekenden aan de slag te helpen, zeker als de werking kan uitgebreid worden met extra zitdagen in andere Limburgse gemeenten,” aldus Tinne Lommelen.

Inderdaad: in ruil voor de extra financiering kan de personeelsinzet iets opgetrokken worden en daardoor kunnen voortaan ook zitdagen doorgaan in Beringen, Tongeren en Maasmechelen. VDAB is nu al goed voor zo’n 10 % van de doorverwijzingen naar de Leerwinkel en zal cliënten vanaf nu dus ook kunnen doorverwijzen naar één van de zitdagen buiten Genk. “Zo wordt een in Genk ontwikkelde werking uitgerold binnen Limburg en daar zijn we best trots op”, besluit schepen Anniek Nagels.

Lees meer over de Leerwinkel