Genkse trajectcontroles: aantal boetes technisch geseponeerd

Gepubliceerd op vrijdag 21 januari 2022 10.54 u.
Persbericht van 21 januari 2021

Omwille van onvolledige signalisatie zijn er op twee trajecten van de door stad Genk ingestelde trajectcontroles vaststellingen gebeurd die niet rechtsgeldig zijn. De beperkte snelheidsovertredingen die zijn begaan tussen 3 en 12 januari ter hoogte van de Hoogstraat-Kolderbosstraat-Camerlo en Weg naar As (tussen Portavida en de Sint-Lodewijkstraat) zijn daarom technisch geseponeerd.

Ontbreken van verkeersborden

Burgemeester Wim Dries: “Beide verkeerstechnische problemen hebben we samen met politie CARMA vastgesteld; we hebben dan ook onmiddellijk zelf actie ondernomen. Op het traject Hoogstraat-Kolderbosstraat-Camerlo ontbrak na sommige kruispunten het verkeersbord C43 (50 km/u), waardoor de snelheidslimiet vanaf daar even 70 km/u bedroeg tot en met het volgende kruispunt. Logisch dus dat overtredingen op dit traject niet rechtsgeldig zijn. Intussen hebben we wel de nodige borden geplaatst, en zijn deze trajectcontroles sinds woensdagavond opnieuw actief.”

Weg naar As

Karel Kriekemans, schepen bevoegd voor Mobiliteit “Op de Weg naar As, het traject tussen Portavida en de Sint-Lodewijkstraat, start de trajectcontrole binnen de bebouwde kom, daarna wordt de snelheidslimiet achtereenvolgens gesignaliseerd door een verkeersbord C43 en een bord zone 50. Hoewel het duidelijk is dat over het hele traject een limiet geldt van 50 km/u, blijkt de opeenvolging van de drie verschillende signalisaties niet rechtsgeldig voor het opmaken van een proces-verbaal over het hele tracé. Stad Genk is in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van Weg naar As, om dit spoedig te uniformiseren. Op dit traject gebeuren voorlopig dus geen vaststellingen meer, totdat de nodige stappen zijn genomen en het traject rechtsgeldig is.”

Wim Dries: “Aanstaande maandag activeren we de tweede trajectcontrole op de Weg naar As, met name tussen Weg naar As 268 en Weg naar As 371 (kruispunt Weg naar As - A. Dumontlaan). Deze trajectcontrole is volledig rechtsgeldig, net zoals de andere actieve trajectcontroles, toch belangrijk om mee te geven.”

Er worden, over beide trajecten, 876 boetes geseponeerd. De burgers die al een boete hebben ontvangen en/of betaald hebben, krijgen een rechtzettingsbrief. Betaalde boetes worden teruggestort.