Georges Janssen, de megafoon van de Genkse medior

Gepubliceerd op dinsdag 5 juni 2018 13.43 u.

De werkgroep medioren bestaat ondertussen vijf jaar en is een van de werkgroepen van de seniorenraad. Hun bedoeling is vooral beleidsvoorstellen te formuleren aan de stad. Zo kan die beter tegemoetkomen aan de noden van de Genkse medioren. Die groep vanGenkenaren van 50 tot 67 jaar wordt alleen maar groter en telt nu al zo’n 16.000 mensen. Huidig voorzitter Georges Janssen is bijna één jaar voorzitter en heeft ambitieuze doelstellingen.

Van waaruit is de nood ontstaan aan een werkgroep voor medioren?
Georges: “We merkten dat de stad in haar beleid heel wat aandacht heeft voor de meest uiteenlopende doelgroepen: van jongeren tot senioren en van jonge gezinnen tot gepensioneerden. Maar op medioren werd er niet gefocust. Nochtans vertegenwoordigen de vijftigers en zestigers in Genk liefst 25 procent van de bevolking. Wij willen de stem van al die mensen luider laten klinken en de stad vragen in haar keuzes rekening te houden met onze
verzuchtingen.”

Met welke concrete noden van medioren kan de stad meer rekening houden?
Georges: “De stad organiseert heel wat activiteiten voor senioren, maar niet doelgericht voor
medioren. Het is alvast niet mogelijk om een aantal van de activiteiten voor senioren gewoon
open te stellen voor medioren, want dan ga je voorbij aan hun specifieke noden. Zo werken heel wat medioren nog en kunnen ze niet deelnemen aan activiteiten in de namiddag. Daarnaast zijn er heel wat leuke dingen te doen in de dienstencentra, maar die sluiten
na de kantooruren. Wij vragen onder meer een geleidelijke en haalbare ommezwaai in die
planning. Het is voor ons ook belangrijk dat wij als medioren meer betrokken worden bij de concrete invulling van activiteiten.”

De werkgroep is al enkele jaren actief. Hebben jullie al veel gerealiseerd?
Georges: “Allereerst lobbyen we bij verschillende mensen en proberen we de geesten voor te
bereiden voor de shift naar een steviger mediorenbeleid. Dat vraagt tijd en dat beseffen we.
Toch merk je dat de bocht is ingezet in Genk. Zo zijn er tegenwoordig heel wat activiteiten van de stad die ’s avonds plaatsvinden, zoals de opleidingscursussen van het Rode Kruis. En ook tijdens de dag van de elektrische fiets in mei werden sommige workshops op een later tijdstip georganiseerd. De bewustmaking daarrond is onze taak. Graag stip ik ook aan dat we onlangs verkeerslessen hebben ingericht op maat van onze leeftijdsgroep. Dat zijn realisaties waar we best trots op zijn.”

Bruisen er al ideeën in de groep waar we binnenkort meer van horen?
Georges: “Na een bevraging bij onze leden naar hun bezorgdheden hebben we een top drie
opgesteld. Nu buigen we ons over gezondheid, de grootste bekommernis van de medioren.
Momenteel kijken we naar wat er in en rond Genk rond gebeurt en op welke manier het aanbod inspeelt op de noden van de medioren. Daarna gaan we aan de slag en formuleren we concrete voorstellen aan de stad. Ook werken we aan een opwaardering van de Horizon bij 50-plussers. Vandaag richt het blad zich tot Genkenaren vanaf 60 jaar, maar heel wat medioren zijn jonger en krijgen het dus niet in de bus.

Wij hebben al voorgesteld om de Horizon ook bij 50-plussers te verdelen, maar ook dat vraagt veel tijd en inspanningen. Ik ben er in elk geval van overtuigd dat ook medioren hun gading kunnen vinden in het huidige format, maar dat het nog meer jonge medioren kan boeien als er wat aan wordt gesleuteld. Een tip voor medioren: lees de Horizon online op www.genk.be. Dat kost niets en het blad biedt heel wat boeiende info.”

Ben je ouder dan vijftig en wil je ook lid worden van de werkgroep medioren om de belangen van medioren te verdedigen? Stel je dan kandidaat: