Gered van CO-vergiftiging dankzij oPEN Lab-project

Gepubliceerd op donderdag 1 juni 2023 13.25 u.
Door de hoge energieprijzen gebruikte een gezin in Nieuw Texas een petroleumkachel als verwarming, Dat draaide uit op een groot gevaar voor hun gezondheid, omdat er hoge CO-waarden aanwezig waren in hun woning.

Huurder R.K. woont met haar man en kinderen in de wijk Nieuw Texas in Genk. Door de hoge energieprijzen gebruikte het gezin een petroleumkachel als verwarming, om zo de kosten te drukken. Dit draaide echter op een groot gevaar voor hun gezondheid uit. Hoge waarden van CO waren aanwezig in de woning, met een mogelijk risico op CO-vergiftiging.

De woning van het gezin maakt deel uit van het projectgebied van het Europees project oPEN Lab, waarin Nieuw Dak één van de partners is. oPEN Lab onderzoekt innovatieve manieren om in woningen en buurten meer energie op te wekken dan te gebruiken. Er worden verschillende energietechnieken uitgetest en de KU Leuven doet metingen in de deelnemende woningen.

Patricia Elsen (medewerkster bij KU Leuven): “Dankzij deze metingen zagen we de hoge CO-concentratie in de woning van dit gezin. Samen met Nieuw Dak hebben we hen direct gewaarschuwd voor het gevaar en gevraagd om de petroleumkachel te verwijderen.”

Huurder R.K.: “Ik ben zo blij dat jullie me hebben verwittigd! Ik was me van geen kwaad bewust. De laatste dagen voelde ik me duizelig en had ik hoofdpijn. Ik was van plan om naar de huisarts te gaan om me te laten onderzoeken, maar ik dacht niet aan de gevaren van de petroleumkachel. Ook de kinderen ondervonden last. Sinds het wegnemen van de kachel zijn onze klachten ook verdwenen.”

Professor Saelens (KU Leuven/Energyville): “Het gevaar bij verwarmen met een petroleumkachel is dat er bij de verbranding onvoldoende zuurstof kan zijn door een gebrek aan verluchting. Hierdoor vormt er zich CO in plaats van CO2. Te hoge CO-concentraties vormen een gevaar voor de gezondheid, met mogelijk een dodelijke afloop. CO gekoppeld aan de verbranding in dit type kachel is een reukloos gas. Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid heb je vanaf 200 ppm . Vanaf 400 ppm(1) is het na een drietal uur levensbedreigend.”

R.K. geeft deze boodschap: “De hoge energieprijzen zijn een leven niet waard! Na de waarschuwing deden we de petroleumkachel weg en gebruikten we onze normale radiator terug. We letten natuurlijk op en doen desnoods extra kleren aan, maar onze lucht is tenminste gezond en veilig. Door ons verhaal te delen hopen we andere mensen bewust te maken van de gevaren door verwarmen met een petroleumkachel of andere toestellen. Als je geen sociaal tarief hebt kunnen de prijzen voor gas en elektriciteit heel hoog zijn. Ik werd verwezen naar het OCMW en de mutualiteit voor een rechtenonderzoek en eventuele steunmaatregelen. Alle beetjes helpen!”

Myriam Indenkleef, Nieuw Dak: “Het gezin van R.K. had het geluk dat ze op tijd gewaarschuwd konden worden dankzij de metingen van het oPEN Lab-onderzoek. Maar dit gebeurt niet in elke woning. Nieuw Dak wil de veiligheid van alle huurders blijven garanderen. Daarom geven we geen toestemming voor het plaatsen van een alternatief verwarmingssysteem met fossiele brandstoffen (hout, steenkool, pellets, mazout, petroleum, gas,…). Deze brengen ernstige veiligheidsrisico’s met zich mee. Elektrisch verwarmen met CE(2)-gekeurde verwarmingstoestellen kan wel.”


Foto: R.K. en een onderzoekster van de KU Leuven bespreken de metingen in de woning.

(1) Ppm = Parts Per Milion. Koolmonoxide is een giftig gas dat wordt weergegeven in parts per million (ppm). 1 ppm koolmonoxide is 1 deel koolmonoxide per 1 miljoen delen lucht.

(2) De CE-markering moet door de fabrikant worden aangebracht. De markering toont aan dat het product geëvalueerd werd en beantwoordt aan de Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu. De markering is geldig voor de producten die in de EER worden gefabriceerd en voor de producten die erbuiten worden gefabriceerd en vervolgens in de EER op de markt worden gebracht.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Nieuw Dak: sociale woonmaatschappij en project partner in het oPEN Lab project.