Gezondheidsrally

Tot en met 5 september 2021 kan je deelnemen aan de gezondheidsrally in het sportbos in het SportinGenk park. Deze rally is een quizwandeling die je al wandelend doorheen de voedingsdriehoek en bewegingsdriehoek gidst. De gezondheidsrally is goed voor ongeveer 3600 stappen.

De voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek motiveren ons om evenwichtiger te eten, meer te bewegen en minder lang stil te zitten.

De pancartes met vragen kom je tijdens je wandeling in het sportbos tegen. Invulformulieren om de antwoorden te noteren kan je bij de balie in het sportinGenk Park verkrijgen of via www.genk.be/gezondheidsrally. Vergeet het ingevulde formulier met je naam en contactgegevens niet af te geven aan de balie of in de daartoe bestemde brievenbus (zie foto onderaan) te steken want zo kan je kans maken om een ‘gezonde’ prijs te winnen.

De winnaars worden geloot uit de juiste antwoorden op zaterdag 11 september 2021 tijdens de open-sportdag in het sportinGenk Park.

Deelname is gratis.

 

De pancartes met vragen kom je tijdens je wandeling in het sportbos tegen. Invulformulieren om de antwoorden te noteren kan je bij de balie in het SportinGenk Park verkrijgen of hier downloaden.