Gratis taxicheques 2023

Ook in 2023 kunnen Genkenaren vanaf 2 januari gratis taxicheques digitaal aanvragen of aan het loket in het Sociaal Huis.

 

Concreet krijgen Genkenaren die aan de voorwaarden voldoen 24 cheques van 7 euro per jaar, die gebruikt kunnen worden bij zes Genkse taxibedrijven. De contactgegevens van die bedrijven vind je op www.genk.be/taxicheques.

 

Voorwaarden

Deze personen komen in aanmerking voor de gratis taxicheques:

  • Je hebt een attest van een oogarts waaruit een visus van je beste oog blijkt van minder dan 5/10.
  • OF: Je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 50% blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.
  • OF: je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 80% invaliditeit EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.
  • OF: je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.
  • OF: je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je recht hebt op bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten scoort in pijler 1 EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

 

Met de cheques kan je je verplaatsen in een taxi. Mocht je te weinig cheques hebben voor je rit, dan kan je bijbetalen met geld. Cheques omruilen voor geld is niet toegelaten.

 

Aanvragen

Je kan de cheques aanvragen op www.genk.be/taxicheques of na afspraak in het Sociaal Huis van de stad. Daar krijg je ook een taxipas met je foto. Je kan de cheques alleen gebruiken in combinatie met die pas. De taxibedrijven die de cheques aanvaarden, vind je op www.genk.be/taxicheques.

 

Bij de aanvraag moet je de volgende documenten meebrengen of meegeven:

  • De identiteitskaart van de aanvrager.
  • Een recente pasfoto van de aanvrager.
  • Wie rolstoelgebonden is: het attest van de FOD Sociale Zekerheid EN het attest van de geneesheer. Wie een verlaagde visus heeft: het attest van de oogarts.

 

Opgelet

Wie de taxicheques vorig jaar aanvroeg, hoeft dit jaar alleen zijn identiteitskaart en taxipas mee te brengen of te geven. Je mag de cheques eenmaal per jaar afhalen.

 

Meer info

Sociaal Huis (stad), 089 65 51 66, sociaal.huis@genk.be

www.genk.be/taxicheques

 

Afspraak: 089 65 36 00, afspraken.genk.be