Gratis taxicheques: nu ook voor Genkenaren met een visuele handicap

Vanaf 1 oktober kunnen ook Genkenaren met een visus van minder dan 5/10 aan het beste oog gratis taxicheques van de stad krijgen. Vooralsnog waren die enkel voor wie rolstoelgebonden is.

De visus geeft de gezichtsscherpte van het oog aan. Hoe lager de visus, hoe minder scherp een patiënt visuele onderscheidingen kan maken. Aangezien het voor Genkenaren met een duidelijke visuele beperking moeilijk is zich te verplaatsen, heeft de stad beslist ook aan hen gratis taxicheques te geven. Concreet zijn dat 24 cheques van 7 euro per jaar, die gebruikt kunnen worden bij zes Genkse taxibedrijven. De contactgegevens van die bedrijven vind je op www.genk.be/taxicheques. Ook voor rolstoelgebonden Genkenaren blijven de cheques bestaan.

Voorwaarden

Deze personen komen in aanmerking voor de gratis taxicheques:

  • Je hebt een attest van een oogarts waaruit een visus van je beste oog blijkt van minder dan 5/10.
  • OF: Je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 50% blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.
  • OF: je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 80% invaliditeit EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.
  • OF: je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.
  • OF: je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je recht hebt op bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten scoort in pijler 1 EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

Met de cheques kan je je verplaatsen in een taxi. Mocht je te weinig cheques hebben voor je rit, dan kan je bijbetalen met geld. Cheques omruilen voor geld is niet toegelaten.

Aanvragen

Je kan de cheques na afspraak aanvragen in het Sociaal Huis van de stad. Daar krijg je ook een taxipas met je foto. Je kan de cheques alleen gebruiken in combinatie met die pas. De taxibedrijven die de cheques aanvaarden, vind je op www.genk.be/taxicheques.

Bij de aanvraag moet je de volgende documenten meebrengen of meegeven:

  • De identiteitskaart van de aanvrager.
  • Een recente pasfoto van de aanvrager.
  • Wie rolstoelgebonden is: het attest van de FOD Sociale Zekerheid EN het attest van de geneesheer. Wie een verlaagde visus heeft: het attest van de oogarts.

Opgelet

Wie de taxicheques vorig jaar heeft aangevraagd, hoeft dit jaar alleen zijn identiteitskaart en taxipas mee te brengen of te geven. Je mag de cheques eenmaal per jaar afhalen.

Meer info

Sociaal Huis (stad), 089 65 51 66, sociaal.huis@genk.be

Afspraak: 089 65 36 00, afspraken.genk.be