Gratis taxicheques voor rolstoelgebonden Genkenaren

Genkenaren die een rolstoel nodig hebben om zich te verplaatsen kunnen 24 gratis taxicheques van 7 euro krijgen in het Sociaal Huis van de stad Genk. Wie zelf niet kan komen mag ook een vertegenwoordiger in zijn plaats sturen. De cheques zijn het hele jaar geldig. Je kan de cheques gebruiken bij zeven taxibedrijven.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de taxicheques moet je in Genk wonen en aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

· Je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 50% blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

· OF: je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 80% invaliditeit EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

· OF: je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

· OF: je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je recht hebt op bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten scoort in pijler 1 EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

Met de cheques kan je als rolstoelgebonden persoon de taxi nemen. Mocht je te weinig cheques hebben om je rit te betalen, dan kan je bijbetalen met geld. Maar de cheques kan je in geen geval omruilen voor geld.

Aanvragen

Bij de aanvraag moet je de volgende documenten meebrengen of meegeven:

· De identiteitskaart van de aanvrager.

· Een attest van de FOD Sociale Zekerheid EN een attest van de geneesheer.

· Een recente pasfoto van de aanvrager.

Je kan de cheques in het Sociaal Huis van de stad Genk aanvragen. Dan krijg je ook een taxipas met je foto. Je kan de cheques alleen gebruiken in combinatie met die pas.

Begeleiding nodig?

Mocht je als persoon met een handicap iemand nodig hebben om je in de taxi te helpen, dan mag je zelf iemand meenemen. Een taxichauffeur is niet opgeleid om een persoon met een zware handicap te ondersteunen. Je begeleider mag uiteraard wel gratis meerijden.

Opgelet

Wie de taxicheques vorig jaar ook heeft afgehaald, hoeft alleen zijn identiteitskaart en taxipas mee te brengen.