Gratis verzekering voor vrijwilliger in een notendop

Sinds 1 april 2019 heeft de gratis verzekering voor vrijwilligers enkele belangrijke wijzigingen ondergaan. Voortaan kan de verzekering enkel nog aangevraagd worden door feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel.
 
Nieuw erkenningsnummer
Organisaties die onder dat statuut vallen, moeten met ingang van 1 april een nieuw erkenningsnummer aanvragen via het digitale loket op www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Binnen drie weken volgt het antwoord van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Erkende organisaties ontvangen een erkenningsnummer, nodig om activiteiten te verzekeren.
 
Activiteiten verzekeren: uren in plaats van dagen
Organisaties kunnen voortaan 1000 vrijwilligersuren laten verzekeren. Dat is veel efficiënter. Een vrijwilligersuur is een begonnen uur waarin één vrijwilliger vrijwilligerswerk doet. Uren die je het ene jaar niet opgebruikt, kan je niet overdragen naar het volgende. Activiteiten worden minstens 48 uur vooraf aangevraagd op www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Een activiteit is verzekerd als je een bevestigingsmail ontvangt. Je erkenning blijft twaalf maanden geldig, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring.
 
Vzw met betaald personeel
Vzw’s die betaalde krachten in dienst hebben, kunnen sinds 1 april 2019 geen gebruik meer maken van de gratis verzekering: zij moeten hun vrijwilligers zelf verzekeren met een eigen polis. Via www.vrijwilligersverzekeren.be leer je hoe je als organisatie je vrijwilligers kan verzekeren.
 
Meer info
Sociaal Welzijn
089 65 43 73
sociaal.welzijn@genk.be 
 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligers
www.vlaanderenvrijwilligt.be/vrijwilligersverzekeringen
verzekering@vsvw.be
 
03 218 59 01