Groepsvacature Ruimte planning en vastgoed

Genk is een stad in volle ontwikkeling. We hebben onze eigen identiteit, we kennen onze troeven en we hebben een sterke visie op een duurzame stadsontwikkeling. 

De regie over de groei van onze stad houden we graag in eigen handen. Ook de kwaliteit van ontwikkelingen dragen we hoog in het vaandel.

De afdeling ruimtelijke ontwikkeling speelt een sleutelrol in het tot stand komen van strategische stadsprojecten. Genk heeft nog een uitgebreide portefeuille aan gronden en strategische locaties die we tot ontwikkeling willen brengen met een focus op stedelijke programma’s (vb. stationsomgeving, de regina mundi site) enerzijds en op een gepast en betaalbaar woonaanbod anderzijds.

In veel gevallen komen deze projecten tot stand in samenwerking met de private markt of met andere publieke partners. 

De afdeling ruimtelijke ontwikkeling coördineert processen van stadsontwikkeling van a tot z, van strategische visie tot het vestigen van zakelijke rechten. Het team is veelzijdig en onderlegd in verschillende disciplines van stedenbouw tot vastgoedaspecten.

Om onze ambities kracht bij te zetten gaan we het team ruimtelijke ontwikkeling versterken met projectleiders/experten stadsontwikkeling met complementaire skills waarbij de gecombineerde focus aanwezig is:

 • Focus op vastgoedaspecten (oa zakelijke rechten, vastgoedcontracten, aankopen/verkopen)
 • Focus op projectcoördinatie van complexe strategische stadsprojecten (oa stationsomgeving, RM)
 • Focus op geïntegreerde gebiedsgerichte strategieën (oa. kolderbos, vlakveld, garden city)
 • Focus op ruimtelijke planningsprocessen en stedenbouwkundige aspecten (diploma stedenbouw vereist)

Vind je net als ons Genk een boeiende stad? Ben je gebeten door stadsontwikkeling en/of vastgoedontwikkeling en heb je hierin ervaring? Stel je dan kandidaat om deel uit te maken van dit dynamische team.

Geïnteresseerden moeten zich niet specifiek voor 1 functie kandidaat stellen. Op basis van gesprekken zal een match gemaakt worden tussen wat wij zoeken en wat de kandidaat kan bieden. Enkel voor de expert ruimtelijke planning is een diploma stedenbouw vereist.

Alle functies situeren zich op Av niveau.

Volgende functies zijn vacant:

 • Expert vastgoed Av - 1 VTE
 • Projectleider vastgoedontwikkeling Av - 1 VTE
 • Expert planologie Av - 1 VTE
 • Projectleider ruimtelijke projecten Av - 1,5 VTE

Zie beneden in de tekst meer info per functie.

DE PERFECTE MATCH

Specifieke voorwaarden voor deze functie:

Je bent in het bezit van een specifiek masterdiploma OF je hebt een algemeen masterdiploma en je beschikt over 3 jaar relevante ervaring OF Indien je niet over een masterdiploma beschikt, kan je deelnemen aan de procedure als je een bachelordiploma hebt met minimum 5 jaar relevante ervaring (voor deelname aan de mondelinge proef dient men nog te slagen in een capaciteitstest op masterniveau).

 • Je bent gefascineerd door stedenbouw en stadsontwikkeling en je wil meewerken aan de ruimtelijke ontwikkeling van Genk
 • Je hebt kennis van gebieds- en vastgoedontwikkeling, architectuur of stedenbouw
 • Je bent communicatief sterk, je kan goed onderhandelen en partners overtuigen van je doelstellingen
 • Je werkt graag in teamverband en je kan een sterk netwerk uitbouwen
 • Je kan proactief en zelfstandig werken en rekening houden met vastgelegde deadlines
 • Je bent flexibel en stressbestendig
 • Je neemt initiatief en zoekt zelf naar oplossingen
 • Je bent leergierig en bereid om je bij te scholen
 • Je hebt een rijbewijs B

ONS AANBOD

 • De stad biedt jou een boeiende functie binnen een dynamische organisatie.
 • Wij bieden een contractuele voltijdse of 4/5de betrekking met een contract van onbepaalde duur met een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) tussen 3641.48 EUR en 5833.04 EUR aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling, flexibele arbeidstijden en mogelijkheid tot thuiswerk na een inwerkperiode.
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.
 • Er wordt een werfreserve aangelegd.

NOG VRAGEN

Bekijk zeker ook de functieomschrijvingen onderaan

 • Voor inhoudelijke vragen neem contact op met Ganaël Vanlokeren, Afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling, via ganael.vanlokeren@genk.be.
 • Voor andere vragen kan je ook terecht bij Carol Jongen van Motmans en Partners via carol.jongen@motmansenpartners.be

SOLLICITEREN

Wil jij mee het verschil maken en Genk ruimtelijk versterken? Ben je goed in organiseren, communicatief sterk, breed denkend en beschik je over de nodige dosis daadkracht?

Dan ben jij misschien wel de bevlogen collega die wij zoeken. We geloven sterk in innovatie, creativiteit, durf en goesting als ingrediënten voor een duurzamer en sterker Genk. Wij bieden een prikkelende job met kansen, ruimte en gedreven collega’s binnen een vooruitstrevende organisatie.

 • Indien je geïnteresseerd bent, stel je zeker kandidaat via https://motmansenpartners.be/vacatures/10153/ (met cv, motivatiebrief in het Nederlands én kopie van je diploma), ten laatste op 6 april 2023 om 09u00.
 • Het selectietraject bestaat uit:
  • Preselectie: Verkennend gesprek
  • Capaciteitsproef indien men niet over een masterdiploma beschikt
  • Mondelinge proef met schriftelijke thuisopdracht en presentatie
  • Assessment center

De selectieprocedure verloopt i.s.m. Motmans & Partners. Concrete data van de selectieproeven zullen later nog meegedeeld worden.

Genk is een jonge stad met een atypische geschiedenis en een atypische opbouw. Om Genk verder te laten groeien als klimaatrobuuste, groene, aantrekkelijke stad met de juiste voorzieningen is er nood aan sterke visies op maat rond verdichten, versterken, verbinden en vergroenen van onze stad. We werken daarom verder aan strategische ruimtelijke beleidsvisies, de ontwikkeling van strategische sites, het verder verbeteren van de vele diverse woonwijken en het concreet vormgeven van grote belangrijke verbindingen.

In het meerjarenplan ligt de focus op het (verder) uitbouwen van de sites stadscentrum, C-Mine, Thor, La Biomista, LO2020 (Sledderlo), Kolderbos, Kattevennen, SportinGenk Park en Porta Vida en het faciliteren van de ontwikkelingen op het Synaps Park, KRC en de Veiligheidscampus.

De afdeling ruimtelijke ontwikkeling staat binnen groep Genk in voor het ruimtelijk beleid en het vastgoedbeleid. Het vastgoedbeleid omvat het juridisch beheer van het vastgoed van de stad en daarnaast ook het realiseren van vastgoedontwikkelingen. Het ruimtelijk beleid omvat de opmaak van strategische ruimtelijke beleidsvisies, het coördineren en realiseren van ruimtelijke projecten en het uitwerken van het bijhorende instrumentarium.

We werken toe naar een nieuwe beleidsvisie Ruimte voor Genk en in het kader hiervan maken we RUP’s, masterplannen, ruimtelijke kwaliteitskaders en draaiboeken op. We doen ontwerpend onderzoek en we leggen intensieve trajecten af met alle betrokken partners (privaat en (semi-)publiek) om op strategische sites tot een gewenste ontwikkeling te kunnen overgaan.

Projectleider Ruimtelijke PROJECTEN (Av)


Wat houdt de functie van projectleider ruimtelijke projecten concreet in?

De projectleider die wij zoeken om ons team te versterken is in staat om complexe ruimtelijke projecten te coördineren. Dit betekent dat hij/zij, samen met andere diensten van de stad en/of externe partners aan de slag gaat om een project op te starten, de doelstellingen van een project helder te krijgen, een plan van aanpak op te stellen en het verloop van het proces in goede banen te leiden.

Vaak wordt er ook samengewerkt met externe studiebureaus. De projectleider is in staat om verschillende inzichten en ruimteclaims te integreren, staat open voor maatschappelijke noden die vertaald dienen te worden in een bepaalde site. Bovendien bouwt de projectleider bruggen tussen partijen die misschien tegengestelde belangen projecteren in een project.

De projectleider kan complexe samenwerkingsverbanden tussen partners opzetten en kan schakelen tussen het strategische conceptuele en het operationele niveau.

Ook dient de projectleider, als coördinator, er over te waken dat een project haalbaar en realiseerbaar is en rekening houdt met de financiële mogelijkheden, deadlines, personeelsinzet, enz.

Concreet zal de projectleider werken aan:

 • Het opvolgen en coördineren van ruimtelijke processen voor strategische locaties
 • Het opvolgen van masterplanning van stedelijke ontwikkelingsdossiers
 • Het coördineren van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Het opstellen van ruimtelijke beleidsvisies en richtlijnenkaders
 • Het coördineren van vastgoedontwikkelingsprojecten en hierbij vooral het ruimtelijke aspect bewaken
 • Het adviseren van projecten vanuit ruimtelijk oogpunt aan externen en aan het college
 • De operationele uitvoering van bepaalde deelaspecten van projecten en acties
 • Het opstellen van planningen, begrotingen, voorgangsrapporten, subsidieaanvragen, beleidsnota’s, verslagen, enz.

EXPERT PLANOLOGIE (Av)


Wat houdt de functie van Expert planologie concreet in?

Binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling zoeken we een expert planologie, die (zeer) goed vertrouwd is met ruimtelijke planningsprocessen en de bijhorende wetgeving.

De expert planologie vormt een klankbord voor specifieke vragen omtrent ruimtelijk juridische vragen binnen de Sector Ruimte.

De Expert planologie zal in staan voor (de coördinatie van) de opmaak van het nieuwe ruimtelijke beleidsplannen voor Genk en alle bijhorende deelvisies/onderzoeken.

Concreet zal de projectleider werken aan:

 • Het opstellen van ruimtelijke beleidsvisies en richtlijnenkaders
 • Het coördineren van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Het opvolgen en coördineren van ruimtelijke processen voor strategische locaties
 • Het opvolgen van masterplanning van stedelijke ontwikkelingsdossiers
 • Het adviseren van projecten vanuit ruimtelijke oogpunt aan externen en aan het college
 • Het adviseren van ruimtelijke beleidsvisie en planologische instrumenten van hogere overheden of buurgemeentes
 • De operationele uitvoering van bepaalde deelaspecten van projecten en acties
 • Het opstellen van planningen, begrotingen, voorgangsrapporten, subsidieaanvragen, beleidsnota’s, verslagen, enz.

Projectleider VASTGOEDONTWIKKELING (Av)


Wat houdt de functie van projectleider vastgoedontwikkeling concreet in?

Als projectleider vastgoedontwikkeling sta je mee in voor het vastgoedbeleid en ben je dus trekker van de ontwikkeling van eigen sites en vastgoedprojecten, publiek private samenwerkingen, verkopen onder voorwaarden, …

Ben je vertrouwd met vastgoed, maar misschien niet binnen de overheidssector, kijk dan even op volgende webpagina’s om een beeld te krijgen van de boeiende en uitdagende wereld waarin je terecht komt:

De projectleider die wij zoeken om ons team te versterken is in staat om complexe vastgoedprojecten te coördineren. Dit betekent dat hij/zij, samen met andere diensten van de stad en/of externe partners aan de slag gaat om een project op te starten, de doelstellingen van een project helder te krijgen, een plan van aanpak op te stellen en het verloop van het proces in goede banen te leiden.

Vaak wordt er ook samengewerkt met externe projectontwikkelaars. De projectleider is in staat om het ontwikkelingspotentieel (ruimtelijk en financieel) van een projectzone in te schatten, kan een ontwikkelingsplan opstellen en coördineert ook de realisatie van vastgoedprojecten. Het coördineren van het bouwkundige/technische behoort niet tot de takenpakket van de projectleider.

De projectleider kan complexe samenwerkingsverbanden tussen partners opzetten, is onderhandelingsvaardig en kan schakelen tussen het strategische conceptuele en het operationele niveau.

Ook dient de projectleider, als coördinator, er over te waken dat een project haalbaar en realiseerbaar is en rekening houdt met de financiële mogelijkheden en doelstellingen, deadlines, personeelsinzet, enz.

Concreet zal de projectleider werken aan:

 • Het uitwerken, opvolgen en coördineren van eigen vastgoedprojecten van groep Genk (minder mate)
 • Het uitwerken, vermarkten, opvolgen en coördineren van vastgoedprojecten in samenwerking met externe partners, projectontwikkelaars in het bijzonder
 • Het coördineren van vastgoedontwikkelingsprojecten en hierbij vooral het financiële en vastgoedjuridische aspect bewaken
 • Het adviseren van projecten vanuit vastgoedoogpunt aan externen en aan het bestuur
 • De operationele uitvoering van bepaalde deelaspecten van projecten en acties
 • Het opstellen van planningen, begrotingen, voorgangsrapporten, subsidieaanvragen, beleidsnota’s, verslagen, enz.

Bij aanvang van je job als projectleider word je verwacht te beschikken over een basiskennis in vastgoedrecht en vastgoedontwikkelingen (ruimtelijk en financieel). Je bent bereid om je verder te verdiepen in de materie die je nog onvoldoende beheerst door het volgen van interne en externe opleidingen en studiedagen. Zo voorzien we reeds in een toelichting rond vastgoedrekenen en leren we je de bijzonderheden van vastgoeddossiers van de zijde van de overheid kennen.

Op termijn is er eventueel de mogelijkheid om binnen deze functie door te groeien.

Expert Vastgoed

Wat houdt de functie van expert vastgoed concreet in?

Als expert vastgoed coördineer en ondersteun je het vastgoedteam van de afdeling en sta je zelf ook mee in voor de juridische kant van vastgoedontwikkelingen en complexere dossiers.
Het vastgoedteam zorgt voor de correcte juridische opmaak en afhandeling van de meest diverse vastgoedcontracten zoals huur, bruikleen, concessies, erfpacht en opstal, aan- en verkoop, erfdienstbaarheden en ondersteunt op juridisch vlak kleine tot grote vastgoedontwikkelingen door de opmaak van samenwerkingsovereenkomsten, het uitwerken van bestekken, opzetten van publiek, private samenwerkingen, … Uiteraard maken de financiële aspecten van vastgoed hier deel van uit.

Wat wordt er concreet van je verwacht?:

 • Je geeft het vastgoedbeleid mee vorm met oog voor de maatschappelijke en financiële belangen.
 • Je zorgt voor een correcte juridische afhandeling van het vastgoedbeheer in al zijn aspecten.
 • Je ondersteunt de teams die instaan voor de vastgoedontwikkelingen op juridisch vlak door de opmaak van samenwerkingsovereenkomsten, PPS-overeenkomsten, verkoopsbestekken, …
 • Je werkt kaders en modellen uit voor de afhandeling van standaard dossiers.
 • Je stelt vastgoedcontracten op maat op voor niet standaard dossiers, in samenspraak met interne en externe stakeholders.
 • Je bent een teamspeler en werkt vlot samen met je collega’s binnen en buiten het vastgoedteam.
 • Je neemt deel aan overleggen en voert onderhandelingen binnen de dossiers waar jij instaat voor de juridische opvolging.
 • Je controleert en adviseert de dossiers van het vastgoedteam. Je bent hierbij het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers.
 • Je zorgt voor de budgetopmaak en doet de opvolging hier ook van.
 • Je blijft op de hoogte van evoluties binnen de sector en vertaalt nieuwe ontwikkelingen in concrete acties.

Bij aanvang van je job als expert vastgoed word je verwacht te beschikken over een degelijke basis in vastgoedrecht. Je juridische bagage maakt dat je je op kortere termijn verder kan verdiepen in de materie die je nog onvoldoende beheerst door het volgen van interne en externe opleidingen en studiedagen. Zo voorzien we reeds in een toelichting rond vastgoedrekenen en leren we je de bijzonderheden van vastgoeddossiers van de zijde van de overheid kennen.

De volledige omschrijving van de vereisten van deze functie zijn terug te vinden in het functieprofiel.

Op termijn is er eventueel de mogelijkheid om binnen deze functie door te groeien.