Grootschalig wetenschappelijk behoefteonderzoek bij Genkse 55-plussers

Gepubliceerd op maandag 10 februari 2020 8.32 u.

In 2006 en 2011 organiseerde het stadsbestuur in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel een groot wetenschappelijk behoefteonderzoek bij de Genkse 60-plussers. Dat onderzoek zal dit jaar opnieuw plaatsvinden en wordt uitgebreid naar de groep 55-plus.

Net als in de vorige onderzoeken is het de bedoeling de Genkse 55-plussers op verschillende vlakken te bevragen omtrent hun leven in onze stad. Er wordt onder meer gevraagd naar hoe ze wonen, hoe ze zich voelen in hun wijk, wat ze vinden van de dienst- en hulpverlening, hoe het zit met hun gezondheid en op welke manier ze hun vrije tijd invullen. Op basis van die resultaten kan het stadsbestuur zijn beleid ten aanzien van 55-plussers verder uitbouwen.

Aan de hand van een wetenschappelijke steekproef zullen een 1000-tal 55-plussers geselecteerd worden. Ze worden eerst per brief en daarna persoonlijk gecontacteerd door een vrijwilliger-enquêteur die de bedoeling van het onderzoek en de werkwijze zal toelichten. De vrijwilligers-enquêteurs zijn daarvoor speciaal opgeleid en hebben een legitimatiebewijs bij.

Het onderzoek kan alleen maar slagen indien iedereen bereid is om eraan mee te werken. We doen hierbij dan ook een warme oproep aan alle geselecteerden om de vragenlijst volledig in te vullen. Het is een unieke kans om je mening te laten horen!

Meer info

Dienst Sociaal Welzijn

sociaal.welzijn@genk.be

Liliane Tielens: 089 65 43 60