Grootschalig wetenschappelijk behoefteonderzoek bij de Genkse 55-plussers

Gepubliceerd op dinsdag 16 juli 2019 8.32 u.

In 2006 en 2011 organiseerde het stadsbestuur in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel een groot wetenschappelijk behoefteonderzoek bij de Genkse 60-plussers. Dat onderzoek zal dit jaar opnieuw plaatsvinden en wordt uitgebreid naar de groep 55-plus.

 

Net als in de vorige onderzoeken is het de bedoeling de Genkse 55-plussers op verschillende vlakken te bevragen omtrent hun leven in onze stad. Er wordt onder meer gevraagd naar hoe ze wonen, hoe ze zich voelen in hun wijk, wat ze vinden van de dienst- en hulpverlening, hoe het zit met hun gezondheid en op welke manier ze hun vrije tijd invullen. Op basis van die resultaten kan het stadsbestuur zijn beleid ten aanzien van 55-plussers verder uitbouwen.

 

Aan de hand van een wetenschappelijke steekproef zullen een 1000-tal 55-plussers geselecteerd worden. Ze worden eerst per brief en daarna persoonlijk gecontacteerd door een vrijwilliger-enquêteur die de bedoeling van het onderzoek en de werkwijze zal toelichten. De vrijwilligers-enquêteurs zijn daarvoor speciaal opgeleid en hebben een legitimatiebewijs bij.

 

Het onderzoek kan alleen maar slagen indien iedereen bereid is om eraan mee te werken. We doen hierbij dan ook een warme oproep aan alle geselecteerden om de vragenlijst volledig in te vullen. Het is een unieke kans om je mening te laten horen!

 

 

Gezocht: vrijwilligers-enquêteurs voor grootschalig wetenschappelijk behoefteonderzoek bij de Genkse 55-plussers

De Dienst Sociaal Welzijn is op zoek naar medioren en senioren die vanaf september 2019 als vrijwilliger-enquêteur bij 55-plussers willen peilen hoe ze zich voelen in de stad. De studie loopt in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de adviesraad 55+ en wordt afgerond tegen einde 2019.
 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die:

  • openstaan voor de leefwereld van andere 55-plussers
  • graag en veel in contact komen met 55-plussers.
  • begaan zijn met het lokaal medioren/seniorenbeleid.
  • wat vrije tijd hebben en bent bereid zijn zich te verplaatsen in de nabije omgeving

 

Wij bieden:

Een korte opleiding en de unieke kans om actief mee te werken aan het Genkse medioren/seniorenbeleid. Je krijgt permanente ondersteuning tijdens de bevraging, bent verzekerd en verneemt de resultaten van de studie als eerste tijdens een boeiende presentatie. Nadat de studie is afgerond, worden alle vrijwilligers ontvangen op een feestelijke receptie.

 

INTERESSE?

Meld je dan bij de Dienst Sociaal Welzijn:

sociaal.welzijn@genk.be

Liliane Tielens: 089 65 43 60

 

Klik hier voor de volledige Horizon