Grow a chair

Met Grow a chair wil Lien Vertessen een natuurlijke stoel laten groeien. Op die manier wil ze mensen dichter bij de natuur en bij elkaar brengen.

In de Tuin van Betty zal een stoel worden 'geplant' en gedurende een bepaalde tijd geleid worden om in een stoelstructuur te groeien.

In onze maatschappij moet alles razend snel gebeuren, we hebben nog amper tijd om te slapen en dit alles ervaren we als normaal. Door Corona hebben we immers ingezien dat alles tijd kost en dat de natuur een heel belangrijke rol in ons leven speelt wanneer onze stedelijke trein tot halt komt. Niet enkel voor onze fysieke en mentale gezondheid is het belangrijk dat we de natuur - die aan de verstedelijking heeft kunnen ontsnappen - behouden en helpen floreren, maar ook voor de toekomst van onze planeet. Het valt me op dat hoewel we als maatschappij een ecologisch era - met als hoofddoel de gezondheid van het ecosysteem - ingaan we toch nog dode materialen gebruiken om onze parken op te monteren. Met dit project wil ik onderzoeken of er een andere manier mogelijk is, zij het dan dat deze meer tijd en liefde nodig zal hebben. Lien Vertessen

Verloop van het project
  • Begin juni werden de wilgentenen gepland.
  • Begin juli werden ze voor het eerst in hun toekomstige vorm gebogen. Zie foto's onderaan. De scheuten moeten op bepaalde plaatsen nog een beetje meer groeien en opnieuw of op een andere manier vastgezet worden volgende keer.

STIEMERDEAL

De Stiemerdeal met Lien draagt zeker bij aan twee doelstellingen voor de Stiemervallei: mensen met natuur en mensen met mensen verbinden. In ruil daarvoor krijgt ze financiële ondersteuning voor de aankoop van het nodige materiaal én communicatieve ondersteuning zodat de Genkenaar haar project leert kennen en eventueel kan deelnemen.