Heb je het (financieel) moeilijk door corona?

Gepubliceerd op maandag 1 maart 2021 12.01 u.
Dan kan je hulp vragen bij Sociaal Huis Portavida. “Want onze steun is niet beperkt tot wie een leefloon trekt”, zegt Stella Katelanakis, maatschappelijk werker bij het OCMW van Genk. "We zijn er voor iedereen die zijn of haar situatie drastisch ziet veranderen door corona.
Stella, hoe ervaren jullie de situatie bij Sociaal Huis Portavida?

Stella: “Meer Genkenaren dan je denkt, worden getroffen door de coronacrisis. We zagen het aantal hulpvragen bij ons de voorbije maanden stijgen met maar liefst 24 procent. Dat wil zeggen: voor elke 100 aanmeldingen, zijn dat er nu 24 meer. Toch krijgen we ook het signaal dat veel mensen niet aankloppen bij het Sociaal Huis Portavida. Ze overleven op reserves of proberen zich op andere manieren te beredderen, met misschien meer geldproblemen tot gevolg.”

Hoe komt het dat ze niet aankloppen, denk je?

Stella: “Ik denk dat de stap naar hulp soms nog te groot is. Naar het Sociaal Huis Portavida gaan is voor velen het allerlaatste. Het wordt nog te vaak gekoppeld aan armoede, terwijl onze hulp een basisrecht is. Veel
mensen weten ook niet hoe en wanneer ze in aanmerking komen voor steun.”

Aan welke situaties en gezinnen denken jullie dan?

Stella: “Het gaat uiteraard om mensen die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een zelfstandige die zijn zaak niet verplicht moest sluiten, maar door corona geen opdrachten meer krijgt Gezinnen die tijdelijk werkloos zijn en niet toekomen met hun uitkering. Een alleenstaande moeder die uit noodzaak corona-ouderschapsverlof heeft genomen en daardoor minder verdient. We kunnen helpen met financiële steun, herschikken van afbetalingen, rechten uitzoeken, maar ook materieel of sociaal kunnen we ondersteunen. Als blijkt dat er geen laptop is in een gezin, geven we er eentje in bruikleen voor thuisonderwijs.
Of we gaan die gezinnen ontzorgen, waar de combinatie werk en gezin niet meer te houden is. We zijn er voor iedereen die ons nodig heeft, met om
het even welke hulpvraag.”

"We hebben al veel wanhopige verhalen gehoord,
maar ook al veel mensen kunnen helpen.
Niemand zal weten dat je voor hulp naar ons bent gestapt."
 
Hoe begint iemand aan die steunvraag?

Stella: “Wel, eerst en vooral neem je contact op met het Sociaal Huis Portavida. Je kan erop rekenen dat een afspraak discreet en vertrouwelijk verloopt. Niemand zal weten dat je voor hulp naar ons bent gestapt. We onderzoeken samen hoe we je het beste kunnen helpen, begeleiden of doorverwijzen. Want vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben. Een duwtje in de rug volstaat soms om de draad weer op te pikken.

We hebben ondertussen al veel wanhopige verhalen gehoord, maar ook veel mensen kunnen helpen. Zoals een ondernemerskoppel die voor corona geen financiële problemen hadden en een werkloze horecamedewerkster die als alleenstaande moeder helemaal niet meer kon rondkomen van haar uitkering." 

Wat hebben jullie concreet voor hen kunnen doen? 

Stella: "Voor een ondernemersgezin dat niet verplicht kon sluiten maar door corona geen opdrachten binnenkreeg was er geen houvast meer. Dus hebben we hun betalingen en facturen voor vast kosten kunnen herschikken. De man kampte ook met een depressie en we hebben hem kunnen laten helpen door een psycholoog in te roepen. Het was heel bizar voor het koppel om dit mee te maken, want voor corona was er geen vuiltje aan de lucht. De stap naar het OCMW was dus groot. Maar ze zien nu stilaan licht aan het eind van de tunnel omdat ze tijdig hebben ingegrepen. En voor een alleenstaande moeder die ooit al eens een beroep op ons moest doen, was het met tegenzin dat ze weer moest aankloppen. Maar uiteindelijk was dit de juiste beslissing. Wij hebben haar geholpen met de bemiddeling met haar huurbaas en zo zijn we tot een huurcompromis gekomen. En ook met dure kosten van een schoolopleiding van haar zoon hebben we haar uit de nood kunnen helpen. Het loont dus echte de moeite om de stap te zetten naar ons als je in een financiële dip zit." 

Hoe maak je een afspraak met Sociaal Huis Portavida?

Een afspraak maken met een maatschappelijk werker doe je
telefonisch of via mail:

T 089 65 57 00 of ocmw-algemeen@genk.be

Het gesprek zelf vindt plaats in het Sociaal Huis Portavida,
Welzijnscampus 11

De coronamaatregelen worden gerespecteerd: handhygiëne, mondmasker, afstand.