Heidebeheerplannen

Aankondiging publieke consultatie natuurbeheerplan ‘Heidegebieden stad Genk’ in Genk.

Het natuurbeheerplan voor de Genkse heidegebieden is klaar. Dit beheerplan omschrijft het beheer van onze heidegebieden voor een periode van 24 jaar. Stad Genk wil de natuur in de gebieden Boxbergheide, Opglabbekerzavel en Schemmersberg gezond houden en verder ontwikkelen.

Het natuurbeheerplan ligt ter inzage in het stedelijk Milieu- en Natuurcentrum Heempark. Verder kan het plan ook online geraadpleegd worden op de website van Agentschap voor Natuur en Bos: www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie

Het beheerplan beoogt de huidige natuurwaarden zoveel mogelijk te bewaren in zijn huidige toestand en waar mogelijk kwalitatief te versterken. ‘Heidegebieden stad Genk’ bestaat uit drie deelgebieden, nl. Boxbergheide, Opglabbekerzavel en Schemmersberg, waarbinnen de ecologische functie primeert. Uiteraard wordt binnen het gebied ook rekening gehouden met de mogelijkheid tot zachte recreatie.

Je kan het beheerplan consulteren tussen 10 januari 2022 en 10 februari 2022.

Gedurende deze periode kan je opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk richten naar het Agentschap voor Natuur en Bos, adres: Agentschap Natuur & Bos, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt t.a.v. Els De Schryver (aves.lim.anb@vlaanderen.be).

Infomomenten natuurbeheerplan heidegebieden stad Genk

In de periode van de publieke consultatie organiseren we ook een infomoment.

Wil je graag meer weten over het beheerplan voor de Genkse heidegebieden? Dan ben je welkom op woensdag 19 januari, 20u op een digitaal infomoment. Binnenkort zal je hier de link terug vinden.

We hadden heel graag een infomoment of wandeling georganiseerd maar de huidige Coronamaatregelen maken dat het beter is om over te stappen op een digitaal infomoment.


Schrijf je in

We vragen je om vooraf in te schrijven via heempark@genk.be. Je ontvangt persoonlijk een mail met de link voor het digitaal infomoment.

Schrijf je in