Help mee seksueel geweld bij senioren in kaart te brengen

Profiel

Je hecht veel belang aan de strijd tegen seksueel geweld bij ouderen. Als vrijwillig interviewer ben je empathisch, leg je makkelijk contacten en heb je voeling met senioren. Je bezit een rijbewijs B en hebt een basisinzicht in seksuele en reproductieve gezondheid en het recht daarop. Je verzamelt informatie voor het International Centre for Reproductive Health (ICRH) van de Universiteit Gent. Dat wil met het UN-MENAMAIS-onderzoeksproject bijdragen tot een beter begrip van de mechanismen, aard, omvang en impact van seksueel geweld op de slachtoffers ervan.

Jij voor ons

Je opdracht bestaat erin de vragenlijst ‘Gezondheid, Seksualiteit en Welbevinden in België’ af te nemen tijdens een face-to-face-interview met senioren die thuis of in een instelling verblijven. De interviews vinden zowel overdag als ’s avonds plaats. Je engageert je ook om deel te nemen aan een voorbereidend selectiegesprek.

Wij voor jou

Uiteraard kan je op de nodige ondersteuning van het UN-MENAMAIS-team rekenen. Op 5, 6, 9 en 16 december krijg je een opleiding tot interviewer en leer je alle vaardigheden aan die nodig zijn om de enquêtes af te nemen. Verplaatsingsonkosten worden vergoed en je krijgt de wettelijke dagvergoeding voor vrijwilligers.

Adres

Je doet de interviews in Limburg.

Periode

In de periode van december 2019 tot en met maart 2020 neem je zo’n twintig interviews af.

Contact

ines.keygnaert@ugent.be 

anne.nobels@ugent.be 

Opgelet

Je kan solliciteren tot en met 18 november.