Zuiver water voor de Maten dankzij de heraanleg van de Schabeek

Gepubliceerd op woensdag 3 oktober 2018 18.37 u.
In augustus, na het broedseizoen, starten de eerste inrichtingswerken in het kader van het landinrichtingsplan Slagmolen.

De werken omvatten voornamelijk ecohydrologische maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er voldoende zuiver water naar het natuurreservaat De Maten stroomt.

 

Vandaag voedt de Schabeek ter hoogte van de Slagmolen verschillende vijvers in De Maten, maar af en toe stroomt er ook Stiemerwater naar de Schabeek. Die Stiemer krijgt vaak riooloverstorten te verwerken. Dat vuile rioolwater stroomt dan via de Schabeek naar De Maten en bedreigt zo de fauna en flora van het oudste natuurreservaat van Vlaanderen.

 

Stad Genk werkt samen met partners strategieën uit om de waterproblematiek in de hele Stiemervallei aan te pakken. Het oplossen van de rioleringsknelpunten is echter een werk van lange adem. Door de Schabeek los te koppelen van de Stiemer zorgen we er nu al voor dat de vijvers in De Maten er ecologisch sterk op vooruit kunnen gaan. Daarnaast zal ook het landschap rond de Slagmolen er veel aantrekkelijker gaan uitzien. De Schabeek wordt deels als een meanderende waterloop en deels als een doorstroommoeras ingericht. Tegelijkertijd moeten een nieuwe gracht en dijk de wateroverlast in de tuinen langs de Slagmolenweg verminderen.

 

In de toekomst willen we ook de omgeving van de historische Slagmolen inrichten als een onthaalpunt voor De Wijers, het Land van 1001 vijvers. In deze eerste fase verbinden we alvast de Slagmolen met het stadscentrum van Genk via een knuppelpad doorheen het heraangelegd moerasbos. 

 

De werken worden in opdracht van de VLM uitgevoerd door Heylen bvba en de totale kostprijs bedraagt 504.486 euro. Hinder door werfverkeer wordt tot een minimum beperkt.

 

Het landinrichtingsplan Slagmolen is één van de plannen waarmee de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen met partners de Stiemervallei terug op de kaart wil zetten.

 

Op 22 juni 2017 keurde minister Schauvliege dit plan goed en gaf de VLM opdracht om:

 

 1) de omgeving van de Slagmolen in te richten als onthaalpunt voor De Wijers

 2) de vijvers in het natuurgebied De Maten te voorzien van voldoende zuiver water

 3) de omgeving beter te ontsluiten voor fietsers en wandelaars

 

VLM, de stad Genk, de provincie Limburg en Natuurpunt vzw zijn partners in dit landinrichtingsplan. De totale kostprijs wordt geraamd op zo’n 3 miljoen euro. Ook Europa investeert in dit plan via het Life+project Green4Grey. Meer info via www.green4grey.be

 

Het landinrichtingsplan wordt gefaseerd uitgevoerd door verschillende partners. Zo ging Natuurpunt al van start met een aantal beheermaatregelen voor het herstel van duinen, heide en dijken in De Maten. Stad Genk onderzoekt momenteel de herbestemmingsmogelijkheden voor de beschermde molen.