Herbestemming voormalig woonzorgcentrum Herfstvreugde

Gepubliceerd op donderdag 16 december 2021 9.30 u.
Persbericht van 16 december 2021

Op 21 december beslist de raad voor maatschappelijk welzijn over de herbestemming van voormalig woonzorgcentrum Herfstvreugde. OCMW Genk schreef een wedstrijdprocedure uit om het leegstaande gebouw met bijhorende grond (98a 22ca) een herbestemming te geven. Buurtontwikkelaar Matexi diende het winnend voorstel in. Op 21 december zal de raad voor maatschappelijk welzijn de verkoop officieel toewijzen.

OCMW Genk is eigenaar van Herfstvreugde, dat tot enkele jaren geleden fungeerde als woonzorgcentrum aan de Schaapsdries in Genk. Het gebouw staat intussen enige tijd leeg en krijgt met Matexi als nieuwe eigenaar een heel andere invulling: “de site zal transformeren tot een nieuwe, aantrekkelijke woonontwikkeling, op fiets- en wandelafstand van alle stadsvoorzieningen en tegelijkertijd midden in het groen. Ook de nabijheid van zowel het Ziekenhuis Oost-Limburg en de Welzijnscampus maken de herbestemming naar een woonontwikkeling erg interessant”, vertelt schepen voor Sociaal Welzijn Ria Grondelaers.

Verbindend buurtontwerp

“We kregen uiteraard meerdere, kwalitatieve projectenvoorstellen binnen, maar het project van Matexi stak er toch echt bovenuit. We geloven erin dat zij het beste uit het voormalige woonzorgcentrum zullen halen”, vertelt Toon Vandeurzen, schepen bevoegd voor Ruimte. “De jury was vooral onder de indruk van de sterke visie die Matexi samen met ontwerpteam RE-ST architecten, Trans architecten en Buro Landschap - naar voren brengt, zowel stedenbouwkundig als op detailniveau. Het ontwerp van Matexi houdt rekening met alle aspecten van deze residentiële omgeving, speelt een verbindende rol en haalt het uiterste naar boven wat betreft duurzaamheid en innovatie”, gaat hij verder.

Van woonzorgcentrum naar levendige stadsbuurt

Gert Petit, projectontwikkelaar bij Matexi, bundelde samen met zijn ontwerpteam alle expertise en ervaring in het ontwerp: “Bij Matexi zien we het als onze missie om aangename woon- en leefplekken te ontwikkelen. Wanneer je op zo’n fantastische locatie aan de rand van de stad iets minder dan één hectare ter beschikking krijgt, dan wil je die kans ten volle benutten. Dit reconversieproject past perfect in de tijdsgeest om zorgvuldig om te springen met de beschikbare ruimte en ligt volledig in lijn met onze strategische focus. Matexi zet al meer dan 20 jaar in op de herontwikkeling van verlaten sites. We saneren en ontharden ze, integreren ze in het bestaande stadsweefsel en herontwikkelen ze tot nieuwe, bruisende buurten die ook een meerwaarde betekenen voor de ruimere omgeving. Het is voor ons erg belangrijk dat we niet alleen een buurt creëren waar mensen graag wonen, maar dat ook de omliggende bewoners zich betrokken voelen bij de nieuwe buurt.”

Matexi streeft dan ook naar ruimtelijke kwaliteit van zowel het gebouw als van de groene buurt errond. De footprint van het bestaande gebouw vormt het speelveld: de middenvleugel wordt gestript tot op de betonskeletbouw. Hier op en rond bouwt Matexi een nieuw gebouw met niet alleen 70 kwalitatieve appartementen, maar ook een collectief aspect. Dankzij recuperatie van de originele betonstructuur kan de buurtontwikkelaar circulair werken: betonafval en aanvoer van nieuwe bouwmaterialen worden beperkt.

Duurzaamheid als uitgangspunt

Het winnende ontwerp heeft oog voor de toekomst. Zo zal het gebouw CO2 neutraal zijn dankzij geothermische warmtepompen. Omdat de buurt midden in het groen ligt, speelt zachte mobiliteit een centrale rol. Tot slot houdt het buurtontwerp rekening met de bestaande biodiversiteit of streeft het naar verbetering: waardevolle bomen worden behouden, onnodige verharding wordt verwijderd, er komt een insectenhotel en het gebouw krijgt een groendak.