Heropstart verenigingen na coronamaatregelen

Mag je vereniging weer samenkomen?

Je vereniging mag samenkomen:

 • als je de regels rond social distancing en de hygiënemaatregelen volgt;
 • juni: in kleine groepjes van maximum 20 personen;
 • juli: in groepen tot 50 personen.

Uitzondering! Sommige amateurkunstenverenigingen mogen nog niet opstarten.

Mag er gebruik gemaakt worden van het lokaal, de infrastructuur van je vereniging?

 • Als uitbater ben je zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van materiaal voor de hygiënemaatregelen.
 • Verlucht en/of ontsmet de ruimte grondig voor gebruik.
 • De gebruiker van de ruimte is zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van de ruimte. De beheerder moet geen toezicht houden, maar maakt hierover afspraken met de gebruiker.
 • Groepen mogen gebruik maken van de ruimtes onder dezelfde voorwaarden als hierboven ¬†aangehaald.
 • Lokalen mogen niet gebruikt worden voor:
  • amateurkunsten
  • kooklessen en -workshops.

Je vindt uitgebreide info voor verenigingen op

coronagids.be