Herstelfonds Corona voor verenigingen

Met dit herstelfonds wil de Stad Genk de herlancering en duurzame continuering ondersteunen van de basiswerking van lokale verenigingen en organisaties die als gevolg van de coronacrisis, ondanks eigen inspanningen, zonder bijkomende financiële steun hun reguliere werking niet opnieuw kunnen opstarten en/of verderzetten.

Het is niet de ambitie om alle verloren inkomsten van verenigingen en organisaties in de voorbije periode te compenseren.

Je kan enkel subsidie aanvragen als het elementaire aanbod van je vereniging dreigt weg te vallen, of als de heropstart van de basiswerking onmogelijk wordt door de financiële situatie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie: dien een aanvraagdossier in.

Download het reglement

Meer info

Contacteer de dienst of raad waarbij je organisatie aangesloten is: