Herziening Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) André Dumontlaan

Gepubliceerd op dinsdag 28 maart 2023 15.40 u.
Het stadsbestuur gaat het bestemmingsplan André Dumontlaan herzien. Het wil meer flexibiliteit in de bouwmogelijkheden en meer rekening houden met de huidige eigendomsstructuur. Bijkomend zal ook het natuurreservaat van de Stiemervallei meer ruimte krijgen.

Het schepencollege heeft de startnota met de motivatie, de visie en de uitganspunten van dit
RUP goedgekeurd.

De startnota kan je raadplegen van 17 april tot en met 15 juni:


Op woensdag 26 april is er een infomarkt in de StiemerHUB

Hier krijg je een woordje uitleg over de plannen van 19 tot 21 uur,
StiemerHUB, André Dumontlaan 16


Heb je opmerkingen of suggesties?

Bezorg ze schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen tot en met 15 juni 2023. Dat kan via aangetekende brief (adres: Stadplein 1) of tegen ontvangstbewijs in het stadhuis.