Het fietsnet

Omdat in de maand november de oud-strijders en oorlogsslachtoffers worden herdacht, stellen we je de fietsroute ‘Het oorlogsverleden van Genk’ voor.

Aan de hand van de fietsbrochure van de Genkse groepen BeWOOG en Comité II over het Verzet en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ter ere van de 113 Genkse oorlogsslachtoffers, volgen wij één van de lussen die in deze brochure vermeld staat.

Vertrekken doen wij aan de mijnkathedraal St.- Albertus te Zwartberg. We fietsen naar beneden in de richting van de verkeerslichten aan de school. We draaien de Lucien Londotstraat in waar op de hoek van de school naast de herdenkingssteen voor de oorlogsslachtoffers een herdenkingsplaat werd aangebracht ter herinnering van hoofdonderwijzer Jean-Pierre Grieten, als dank voor de humane opvang van gedeporteerde Joden.

 

Het gaat verder in de richting van de Opglabbekerzavel. Even voorbij de gebouwen van de Sint- Albertusschool staat een bord in verband met ‘het barakkenkamp’, dat daar in 1942 was opgericht en waarin 1386 Sovjet-gevangenen verbleven.

We volgen de Opglabbekerzavel via het fietspad, rijden voorbij het kerkhof van Waterschei, buigen op het einde van het fietspad naar rechts, langs het KRC-stadion over de spoorweg om daar links de Nijverheidslaan op te rijden. Aan het volgende kruispunt kunnen we links het Thor Park binnenrijden. In het park volgen we het fietspad richting het hoofdgebouw van de voormalige steenkoolmijn Waterschei. In het Mijndepot met museum wordt de geschiedenis van de koolmijn weergegeven met daarin het belangrijke hoofdstuk Tweede Wereldoorlog.

 

Het Thor Park verlaten we via de oversteekplaats aan de André Dumontlaan, draaien naar links en aan het volgende kruispunt naar rechts. Via de Hermesdijkstraat komen we uit op de Herenstraat die we links volgen in de richting van het Sportcentrum. We rijden de E314 over en dalen af naar de E. Vandorenlaan. Die steken we over en gaan naar links. We laten het Sportcentrum rechts liggen en komen zo aan een rotonde waar we de 2de afslag rechts nemen. We rijden de Sint-Lodewijkschool voorbij en aan het kruispunt rijden we de gelijknamige straat op. Even verderop houden we even halt aan het ‘Ontmijnersmonument’ op de plaats waar 4 ontmijners in 1942 het leven lieten bij het neutraliseren van een bom.

Aan de Weg naar As gekomen, steken we over en rijden we verder over de Sint-Lodewijkstraat, volgen verder rechts de Schaapsdries en de Henri Decleenestraat, die ons doet afdalen richting het centrum van Genk. Ter hoogte van het standbeeld Henri Decleene volgen we links het pad dat ons naar het Molenvijverpark leidt. Eenmaal in het stadspark volgen we het fietspad naar rechts. Aan het einde van het park slaan we linksaf, rijden het hotel aan de linkerzijde voorbij en aan de Molenstraat gaat het naar links om vrij onmiddellijk rechts de Paardskuil op te rijden. Het gaat verder omhoog naar de Dinselstraat en zo tot op de Hoogstraat.

Links ligt de begraafplaats waar we via de hoofdingang binnenwandelen tot bijna helemaal achteraan rechts, waar 73 Sovjet-Russen hun laatste rustplaats hebben gevonden, allen gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere zijde van het wandelpad rusten ook nog 8 leden van de Royal Air Force, eveneens gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog.

We verlaten het kerkhof via de tweede in-en uitgang en volgen de Hoogstraat links terug in de richting van de kerk van Genk. Halverwege verlaten we de Hoogstraat en rijden de wijk Vlakveld op aan de Leopold III-laan. Dan gaat het naar rechts, Koningin Astridlaan en links Vooruitzichtlaan tot aan de Nieuwstraat, die we naar rechts volgen. Het gaat weer bergaf helemaal tot aan het centrum van Genk. Daar naar rechts, de Grotestraat, waar we aan onze rechterzijde het Heilig-Hartmonument zien staan, met zicht op de monumentale kerk van Genk-centrum. Die werd gebouwd op de plaats waar de vroegere kerk stond, die per vergissing tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd.

Het Heilig-Hartmonument werd oorspronkelijk opgericht voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Links en rechts werden er zuilen bijgeplaatst ter ere van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.

 

Hier draaien we terug en volgen de Grotestraat verder in de richting van Hasselt. Ter hoogte van nummer 90, waar er zich nu een residentie met appartementen bevindt, stond vroeger de rijkswachtkazerne. Ter nagedachtenis van de vroegere rijkswachtoverste Lucien Meganck, die koos voor het Verzet tegen de bezetter, werd een gedenkplaat aangebracht.

Van hier gaat het verder over de Grotestraat tot aan het kruispunt, dan naar rechts naar beneden tot de Dieplaan die we terug volgen in de richting van het stadscentrum. Even voor het stadhuis, vooraan in het park zien we het standbeeld ‘De Cyclist’. De cyclist was in 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog een strijder in de beroemde 'Slag der Zilveren Helmen' te Halen. 

Hier eindigt deze lus langs het oorlogsverleden van Genk tijdens de twee Wereldoorlogen. Zoals reeds in de inleiding werd aangehaald, bestaat de brochure van de Genkse groepen BeWOOG en Comité II uit een omschrijving van de herdenkingsmonumenten tijdens verschillende lussen waarvan wij de bewegwijzering van één uitvoerig hebben omschreven. De brochure kan steeds geraadpleegd worden indien je ook de andere plaatsen wenst aan te doen of te bezoeken.