Het jaar 2023 van Sociaal Welzijn in 100 foto's

De Dienst Sociaal Welzijn ijvert er een heel jaar door voor om verschillende groepen in de Genkse samenleving in hun kracht te zetten. 2023 werd een bijzonder opmerkelijk jaar door een recordaantal initiatieven. Dit jaar ordenen we onze terugblik thematisch. Echter: van heel wat acties, infomomenten en initiatieven hebben we geen foto's.

 

Empowerment van 55+'ers

Hoe pakken we eenzaamheid bij 55-plussers het best aan? Waarmee moet rekening worden gehouden? Daarover brainstormden de voorzitters van de Genkse medioren- en seniorenverenigingen in maart.

 

Talent in de kijker: pysanky

Paaseieren beschilderen op traditioneel-Oekraïense wijze. Het werd een bijzonder leuke activiteit voor 55-plussers die kennismaakten met het talent van de Genkse Loeba en Marika.

 

 

Talent in de kijker: betere foto's met je smartphone

Hobbyfotograaf Johan leerde een 30-tal medioren en senioren hoe ze betere foto's kunnen maken met hun smartphone. Na wat theorie volgde de praktijk. Met de zon in de zeilen lukte dat best aardig bij de meeste cursisten!

 

Talent in de kijker: planten in bloembakken

In mei kregen zo'n 20 medioren en senioren op Nomadland (La Biomista) allerlei interessante tips voor meer succes in hun bloembakken. Met François Meeuwissen kreeg opnieuw een inspirerende 55-plusser de kans om zijn talent te delen met andere Genkenaren.

 

 

Tijdens de algemene vergadering van de Adviesraad 55+ eind mei stond het thema mentaal welbevinden centraal. Ethicus Simon Godecharle bracht tijdens een interactieve lezing het belang van sociale contacten en je betekenisvol kunnen voelen onder de aandacht. De vergadering werd gestart met een (letterlijk en figuurlijk) opwarmertje voor de zingende tafels. Dat project focuste vanaf september op het plezier en de samenhorigheid bij mensen die samen zingen.

 

Liefst 180 medioren en senioren genoten begin juni van de film Rebels. Daarin klaagden 75-plussers de beeldvorming rond ouderen aan en ondernamen ze actie tegen de betutteling die hun geregeld te beurt valt. De film kon op veel bijval rekenen in de zaal en geldt als een pamflet voor de belangrijke rol die senioren spelen in onze samenleving!

 

Nog in juni maakten Genkse medioren en senioren een hele dag radio bij Radio GRK onder de naam 'Radio 55+'. Naast leuke muziek waren er boeiende interviews. Wist je dat twee deelnemers aan Radio 55+ van enkele jaren geleden ondertussen een eigen programma hebben op GRK? Stem elke woensdag tussen 10 en 12 uur af voor een echte Genkse 55+-insteek op de lokale actualiteit voor 'Palette'.

 

 

De deelnemers aan de opleiding medioren/seniorenconsulent ontvingen hun diploma in C-mine. Dankzij de opleiding, die respectievelijk uit 5 of 6 contactmomenten bestond, kunnen de deelnemers hun leeftijdsgenoten informeren over rechten, tegemoetkomingen en woonpremies. Ook kregen ze tijdens de opleiding een beter beeld van vrijwilligerswerk, de werking van de dienstencentra, zorgplanning en de werking van de adviesraad 55+.

 

Talent in de kijker: Schilderen

In september waren er twee sessies om te leren schilderen. Inspirerend talent en medior Youssef Hajam nam 11 enthousiaste 60-plussers onder de arm om hen alles te leren over zijn passie! De afgewerkte schilderijen werden opgenomen in de tentoonstelling van het foto- en poëzieproject voor 60-plussers.
 
De tentoonstelling in het kader van het foto- en poëzieproject voor 55-plussers ging eind september in de foyer in het stadhuis open voor het grote publiek!
 
Talent in de kijker: poppen maken
De workshop over naaitechnieken met de hand van de Genkse Yazmin Salcedo maakte de deelnemers tijdens vier sessies in oktober warm om haar passie te leren kennen. Dat resulteerde in een heel mooie pop, die de trotse deelnemers graag mee naar huis nemen.
 
 
Talent in de kijker: keramiek
De bijzonder getalenteerde en heerlijk enthousiaste Corry Gielen dompelde drie keer een groepje 60-plussers onder in haar keramiekpassie. Door de grote toeloop werden naast de oorspronkelijke workshop nog twee extra sessies georganiseerd.
 
 
Talent in de kijker: worstenbroodjes en speculaas bakken
De talenten van december waren de vaardige bakkers-op-rust Geert Simoens en Paul Houben. De eerste workshop voor 25 deelnemers raakte meteen volzet, waardoor er twee bijkomende workshops werden ingericht. Alles samen genoten 75 medioren en senioren van een boeiende baknamiddag.
 
In december werkte de algemene vergadering van de Adviesraad 55+ een memorandum uit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. Dat document lijst de noden en behoeften van de Genkse medioren en senioren op en wil lokale beleidsmakers inspireren hoe ze maximaal rekening kunnen houden met 55-plussers.

 

Personen met een handicap op weg naar een almaar betere inclusie

Na het convenant met Inter uit 2018 schakelde Genk eind januari dit jaar met een nieuwe engagementsverklaring voor nog meer toegankelijkheid een versnelling hoger. 

 
Begin februari bogen leden van de Adviesraad voor Personen met een Handicap zich samen met leden van de Adviesraad 55+ en verschillende stedelijke diensten over de mogelijkheden van een Genks pad in het Molenvijverpark om al je zintuigen te prikkelen. Leuk voor mensen met en zonder handicap!
 
 
Op 2 april was het Wereld Autisme Dag. Met de ondertekening op 28 maart van de intentieverklaring ‘Autismevriendelijker’ van Sterkmakers in Autisme engageert Genk zich verder voor een volledige inclusie van mensen met ASS in de samenleving.
 
Het jaarlijkse studiebezoek van de Adviesraad voor personen met een handicap was aan het Amputee Care Center van Spronken Orthopedie. De leden vernamen er hoe protheses worden gemaakt en welke enorme impact die hebben op de levenskwaliteit van mensen met een amputatie.
 
De leden van de Adviesraad voor Personen met een Handicap en de werkgroep veiligheid en toegankelijkheid van de Adviesraad 55+ onderzochten in september op vraag van de Dienst Toerisme of de nuttelozebordenwandeling toegankelijk is. Knelpunten werden gemeld aan het stadsbestuur.
 
Met de toegankelijkheidsprijs kroonde de stad in november Bel & Bo op de Hasseltweg tot de toegankelijkste kledingwinkel in Genk. Dienst Bouw en Infra van de stad kreeg de toeGENKelijk award voor hun vlotte samenwerking met de adviesraad voor personen met een handicap bij de vele infrastructuurwerken in onze stad.
 

Verbindende activiteiten voor 55-plussers

Dé activiteit voor medioren en senioren in januari is en blijft het seniorencarnaval. In 2023 werden Henry en Nicole aangesteld tot seniorenprinsenpaar, onder het goedkeurende oog van Jo Vally. Ook in 2024 kan je weer genieten van het seniorencarnaval.

 

Elk jaar vast op de kalender in april: de seniorenswing. Dit jaar dansten 200 55-plussers mee in de Limburghal!

 

 

42 medioren en senioren namen in mei deel aan een recreatieve competitie petanque bij petanqueclub Melberg, georganiseerd door de Adviesraad 55+. Iedereen speelde twee wedstrijdjes en kreeg een aandenken. De winnaars van de finale werden bedacht met een sappige fruitzak!

 

Eind juni kwamen geluksprofessor Leo Bormans en Qadir Nadery met 'Hoop en geluk in nieuwe tijden' naar Genk voor een lezing naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag. Alles samen hoorden een kleine 100 luisterlustigen Leo en Qadir vertellen over hun eerste ontmoeting in België. Zelden ontmoette Leo zo'n blijmoedig gestemd iemand. Qadirs optimisme stempelt volgens hem de hoop waardoor mensen op de vlucht zich gedreven voelen.

 

De jaarlijkse feestmaand oktober werd een absolute hoogvlieger in 2023: met een recordaantal inschrijvingen van bijna 1000 medioren en senioren en heel diverse ontspannende en informatieve activiteiten. Zo was er bijvoorbeeld een wijnproeverij, de reis naar Lier met 250 deelnemers, een fietstocht, een initiatie bocce, een dansnamiddag, een kookworkshop, een spetterende zangnamiddag, een infoavond over begraven en een lezing over de prostaat. 

 

Verhalen verbinden, ook aan het einde van het leven. An Van Gastel gaf in november een lezing over hoe zij de verhalen van mensen aan het einde van hun leven optekent en er een mooi verzorgd boekje van maakt voor de nabestaanden die dat wensen. 

 

Dankzij een interactieve verkeersquiz kon een 25-tal medioren en senioren op een speelse manier het verkeersreglement opfrissen.

 

Aan de vele bijeenkomsten van de Zingende Tafels in de loop van september en oktober kwam in november een einde met een spetterend slotconcert. 150 medioren en senioren gaven het beste van zichzelf en zongen en dansten dat het een lieve lust was.
 
De slotactiviteit van 2023 om 55-plussers samen te brengen was Jinglebellrock. Een kleine 200 danslustigen genoten van een heerlijke namiddag.
 

Iedereen gezond

In maart volgden 65 medioren en senioren een opleiding reanimeren en defibrilleren en een EHBO-cursus. Door de grote vraag werden de twee opleidingsmomenten reanimeren/defibrilleren uitgebreid met een extra sessie, die op haar beurt snel volzet raakte. 

 

Ook in maart maakte Sociaal Welzijn het in samenwerking met Dienst Sport mogelijk voor medioren en senioren om kennis te maken met pickleball, een relatief recente sensatie die tennis, pingpong en badminton combineert. Het was een van de vele uitlopers van Genk Beweegt, een initiatief om 55-plussers te laten ervaren hoe fijn samen bewegen kan zijn.

 
In maart deed een twintigtal medioren en senioren mee aan Start to wandel. Bedoeling was verder te leren wandelen in zeven lessen op een ontspannen manier.
 
Eén dag voor Genk Loopt is er sinds enkele jaren Genk Wandelt. De leden van de Adviesraad 55+ waren ook dit jaar present. 61 medioren en senioren stapten 5 km.

 

Iedereen mee naar een digitale toekomst

Eind mei was er de cursus Itsme in de bibliotheek van Genk, na de opleidingen in het voorjaar om de digitale vaardigheden bij 60-plussers te verbeteren. Waarvoor en hoe wordt Itsme gebruikt? En hoe installeer je het? Duidelijk was dat elke deelnemer zijn eigen uitdagingen ervaart en een aanpak op maat heel belangrijk is.

 

 

Begin juni werden de vele Genkse initiatieven om specifieke doelgroepen op weg te helpen om digitaal vaardiger te worden afgetrapt met de dag van de digibanken. De deelnemers aan de cursus 'werken met apps' ontvingen hun diploma.

Eind november hielden de medewerkers van DIGIhulp Genk-As-Zutendaal (GAZ) een bijeenkomst met de digidokters uit de drie gemeenten. De digidokters maakten nader kennis en er werd onder meer gesproken over de uitbreiding van de digipunten in de GAZ-zone.

 

Vrijwilligers: het nieuwe goud

Vrijwilligerswerk geeft vleugels. Dat bewijst Abdel die dankzij een fijne samenwerking tussen de stad Genk en Groep Intro Vzw Limburg na zijn vrijlating uit de gevangenis aan de slag ging om als vrijwilliger zwerfvuil te verzamelen. Zo werd zijn re-integratie in de samenleving vergemakkelijkt.
 

 

In september was er de Inleefmaand voor vrijwilligers. 197 Genkenaren met veel goesting om te vrijwilligen werden gematcht met dankbare verenigingen en stedelijke diensten, die dankzij zoveel vrijwillige inzet hun initiatieven nog mooier konden maken.

 

Sociale acties

Begin mei werd Levensloop officieel afgetrapt. Zo'n 70 Genkse vrijwilligers meldden zich tijdens de kick-off om weer alles te geven tijdens dit prachtige gemeenschapsevenement in oktober.

 

Oud maar niet OUT: de Adviesraad 55+ maakte zijn opwachting tijdens Levensloop en streed mee tegen kanker en voor mensen die met de ziekte kampen of die overwonnen hebben.

 

In oktober kon je op het Stadsplein een steunboodschap schrijven voor mensen met kanker op de Dag tegen Kanker. Genk liet zijn hartelijke solidariteit zien met de 340.000 mensen die met de ziekte leven of die overwonnen!